105 views 4 min

0

Komentarzy

Nie płacą czynszu. Gdzie jest najwięcej dłużników?    

- Marzec 17, 2023

 

Zaległe zobowiązania za czynsz i opłaty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego sięgają w Polsce 290,8 mln zł – wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej dłużników czynszowych jest w województwie śląskim.

Zaległe zobowiązania za czynsz i opłaty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego wynoszą w Polsce 290,8 mln zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej dłużników czynszowych jest w województwie śląskim.

Według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej przeterminowane zobowiązania finansowe dłużników zalegających z czynszem oraz wszelkimi opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu mieszkalnego to obecnie 290,8 mln zł, a średnia zaległość jednego dłużnika np. z tytułu nieuregulowanych opłat za mieszkanie, wywóz śmieci czy ogrzewanie wynosi 15,6 tys. zł.

Najwięcej dłużników mieszkaniowych jest w województwie śląskim (6899 osób); mają też oni najwyższe zaległości wynoszące 133,7 mln zł. Tuż za nim pod względem wartości przeterminowanych zobowiązań finansowych jest województwo opolskie (45,3 mln zł) i łódzkie (23,2 mln zł).

Pod względem płci dług rozkłada się niemal równomiernie (51 proc. kobiet w porównaniu do 49 proc. mężczyzn). Również wysokość zadłużenia kobiet jest wyższa niż mężczyzn (153,3 mln zł wobec 137,5 mln zł).

Największą grupę dłużników mieszkaniowych stanowią osoby w wieku 46-55 lat. Zajmują też pierwsze miejsce pod względem wielkości zadłużenia (prawie 72 mln zł). Na prawie 64,5 mln zł zalegają sąsiednie grupy wiekowe dłużników (26-35 oraz 56-65 lat). Seniorzy powyżej 65. roku życia są winni spółdzielniom, TBS-om i zakładom gospodarki mieszkaniowej 54,3 mln zł.

 

W opinii ekspertów rzeczywista wartość przeterminowanych zobowiązań mieszkaniowych może być kilkukrotnie wyższa niż ta, która widnieje w rejestrze.

Jak wskazała Katarzyna Mikołajczyk z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie wykorzystują w pełni możliwości dostępnych na rynku rozwiązań windykacyjnych. “Ograniczają się zazwyczaj do wysyłania wezwań do zapłaty, które dłużnicy ignorują” – stwierdziła.

Zwróciła uwagę, że 94,5 proc. respondentów przeprowadzonego w lutym br. badania „Stosunek mieszkańców do windykowania należności od dłużników czynszowych”, uważa, iż zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych powinny w skuteczny sposób odzyskiwać od dłużników zaległe opłaty m.in. za czynsz.

Według badania poparcie dla tego typu działań rośnie wraz z poziomem wykształcenia ankietowanych oraz częstotliwością ich udziału w zebraniach i walnych zgromadzeniach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Np. w grupie aktywnych członków spółdzielni i wspólnot (uczestniczących co najmniej w jednym z trzech ostatnich spotkań czy walnych zgromadzeń) poparcie dla “zdecydowanych działań w celu odzyskania długów czynszowych” przekracza 98 proc.

Badanie wykazało też, że podejmowanie działań zmierzających do odzyskania zaległych opłat jest dobrze oceniane przez mieszkańców i świadczy o należytym zarządzaniu finansami przez zarząd spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej – wskazanie 86,4 proc. respondentów.

 

Źródło:pap

 

Zostaw komentarz