74 views 3 min

0

Komentarzy

2. edycja konkursu na nagrodę im. Szpitala Ujazdowskiego

- Czerwiec 23, 2020

Dyrektor WIM i Prezes Stowarzyszenia d. Szpital Ujazdowski zapraszają po raz kolejny do konkursu o nagrodę im. Szpitala Ujazdowskiego ustanowioną dla upamiętnienia pierwszej i największej w odrodzonej Polsce wojskowej placówki medycznej.

To nagroda wyjątkowa, przyznawana pracownikom medycznym za społeczne poświęcenie i działalność na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi nie tylko w pracy, ale też pro publico bono.

Nagroda imienia Szpitala Ujazdowskiego to nagroda wyjątkowa. 

Historia Szpitala Ujazdowskiego doskonale oddaje charakter nagrody – od 1793 roku przez Insurekcję Kościuszkowską, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, Bitwę Warszawską 1920, Wojnę Obronną września 1939, aż do Powstania Warszawskiego – zawsze szpital był w epicentrum ważnych dla Polski wydarzeń, zawsze niósł pomoc bliźnim angażując lekarzy i społeczność Warszawy w opiekę na chorymi i rannymi.

To właśnie ten Szpital był nazwany Rzeczpospolitą Ujazdowską. Tutaj leczył się Marszałek Józef Piłsudski, tutaj przychodził na badania rentgenowskie dr Janusz Korczak ze swoimi podopiecznymi. Tutaj zaznaczyła swoją aktywność Armia Krajowa. Z tego szpitala znana i popularna tancerka Loda Halama wyprowadziła ponad 20 westerplatczyków, ocalając im życie. To właśnie ten szpital przez cały okres okupacji był finansowany przez króla czekolady dr. Jana Wedla. Do Szpitala Ujazdowskiego płk dr Leon Strehl bezpiecznie przeprowadził ze Szpitala Maltańskiego w czasie Powstania Warszawskiego personel medyczny i pacjentów. W odbudowanym Zamku Ujazdowskim mieścił się jedyny w okupowanej przez Niemców Europie zakład przeszkolenia inwalidów, założony przez światowej sławy uczonego prof. Edwarda Lotha, jednego ze Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Większa część kadry medycznej Szpitala została zamordowana w Katyniu w 1940 roku. W Powstaniu Warszawskim Szpital został spalony przez Niemców, a pacjenci i personel medyczny wypędzeni na Czerniaków i Sadybę, gdzie przez Milanówek trafili do Krakowa. Wtedy też ówczesny komendant płk. Stefan Tarnawski zmuszony był rozformować Szpital.

Od chwili swojego powstania tradycje Szpitala Ujazdowskiego kontynuuje z dumą Wojskowy Instytut Medyczny.

Aby uhonorować tę wielką i piękną historia szpitala, w którego dzieje wpisują się życie i praca ludzi wybitnych, pragniemy i w tym roku wręczyć tę piękną nagrodę.

Serdecznie zapraszamy (osoby fizyczne lub prawne) do kierowania wniosków pisemnych do Dyrektora WIM do dnia 10 września 2020 roku.

Regulamin nagrody im. Szpitala Ujazdowskiego

Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Biura Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.

Więcej informacji udziela Małgorzata Złotkowska tel. 261817721 lub 885570422, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

 

Zostaw komentarz