103 views 2 min

0

Komentarzy

25 sierpnia ruszy wypłata “czternastek”. Nie trzeba składać wniosku

- Lipiec 9, 2022

Od 25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłacanie czternastych emerytur. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, więc nie trzeba składać żadnego wniosku.

– Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS – przekazała szefowa ZUS. Jak dodała, prawo do świadczenia będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty.

Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego. Świadczenie na rękę wyniesie 1217,98 zł. – Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł – wyjaśniła prof. Gertruda Uścińska.

W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc – otrzymają “czternastkę” w październiku.

“Czternastka” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia z programu “Rodzina 500 plus” dla niesamodzielnych.

Rząd szacuje, że w tym roku na “czternastkę” może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.
Źródło: pap
as

Zostaw komentarz