63 views 2 min

0

Komentarzy

7 Polonijny Festiwal Piosenki w centrum Paryża

- Październik 19, 2017

7 Polonijny Festiwal Piosenki w centrum Paryża
Kolejna edycja Polonijnego Festiwalu Piosenki Polskiej odbędzie się w Paryżu!
Sobota 17 listopada w Teatrze Beaujon – serdecznie zapraszamy.
Osoby (dzieci i dorośli) chcące wziąć udział w konkursie prosimy o kontakt mailowy: mail@cosmoville.eu lub telefoniczny +33 613366260. Poniżej zamieszczamy plakat Festiwalu i regulamin dla uczestników.

Regulamin Konkursu Piosenki w ramach Polonijnego Festiwalu
2017
Organizatorzy: Stowarzyszenie Cosmopolite Village Polonijna Platforma Internetowa
Patronat Medialny: Portal Polonijna Platforma Internetowa i Telewizja Pepe TV z Essen.
Cele konkursu: Promocja młodych artystów, promocja kultury polskiej i francuskiej, integracja
środowisk.
1. W konkursie mogą uczestniczyć soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne
2. Uczestnicy konkursu:
Soliści i zespołu muzyczno-wokalne
kategoria dziecięco-młodzieżowa poniżej 16 lat
kategoria dorośli od 16 lat
3. Każdy uczestnik prezentuje jeden polski utwór (własny lub cover).
4. Organizatorzy udostępniają listę piosenek do których dysponują podkładami muzycznymi
spośród których uczestnik może wybrać utwór do interpretacji jeśli nie dysponuje własnym
podkładem.
5. Czas trwania utworu – max 5 minut.
6. Akompaniament mogą stanowić:
o zarejestrowane w formacie cyfrowym profesjonalne podkłady muzyczne
o akompaniament własny na żywo
o akompaniament własny zarejestrowany w formacie cyfrowym
7. W przypadku akompaniamentów zarejestrowanych powinny one być opatrzone nazwiskiem i
imieniem wykonawcy (bądź nazwą wykonawcy w przypadku zespołu) oraz tytułem utworu.
8. Jury oceniać będzie
dobór repertuaru
o poprawność intonacyjną i interpretacją
ogólny wyraz artystyczny
9. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2017 w Teatrze Beaujon, 208 rue Faubourg Saint Honoré,
Paryż 8, od godziny 17.
10. W ramach poszczególnych kategorii przyznawana będzie pierwsza nagroda i wyróżnienia.
Pula nagród edycji 2017 wynosi 600 euro.
11. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i obsługę techniczną.
12. Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres mail@cosmoville.eu . Powinno ono zawierać:
imię, nazwisko i wiek wykonawcy (w przypadku zespołów nazwę i dane wszystkich
członków)
tytuł i autorów słów oraz muzyki wykonywanego utworu (utwór własny czy cover)
rodzaj akompaniamentu i wymagania sceniczne
Informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 06.14.31.98.47. oraz na http://centre-polonais.fr/7-polonijny-festiwal-piosenki-w-centrum-paryza/

Zostaw komentarz