89 views 2 min

0

Komentarzy

97 lat temu w Berlinie uzgodniono powołanie Związku Polaków w Niemczech

- Sierpień 27, 2020
9️⃣8️⃣ lat temu – 27 sierpnia 1922 r. na spotkaniu reprezentantów środowisk polskich w Berlinie uzgodniono powołanie Związku Polaków w Niemczech,
naczelnej organizacji reprezentującej Polaków – obywateli Niemiec i polskie stowarzyszenia wobec władz niemieckich.
Z okazji 10. rocznicy powstania organizacja przyjęła jako swój znak Rodło (biała grafika na czerwonym tle przedstawiająca bieg Wisły z zaznaczonym Krakowem).
W okresie międzywojennym ZPwN patronował rozwojowi polskiego szkolnictwa, spółdzielczości, zespołom ludowym i sportowym, młodzieżowym i akademickim oraz prasie wydawanej w języku polskim.
Na zwołanym w 1938 roku – z inicjatywy Związku – Kongresie Polaków w Niemczech uchwalono Pięć Prawd Polaka, których przesłanie ideowe pozostaje nadal aktualne (tekst na grafice).
Po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę represje wobec Związku wzmogły się.
W lutym 1940 roku struktury mniejszości polskiej w Niemczech zostały zdelegalizowane, doszło do uwięzienia wielu członków i sympatyków Rodła, rozstrzeliwań oraz deportacji do obozów koncentracyjnych. Skonfiskowano nieruchomości i mienie należące do Związku.
ZPwN „Rodło” odrodził się po 1945 r. kontynuując tradycje przedwojennej organizacji. Związek jest depozytariuszem wielkiego i zobowiązującego wszystkich Polaków dziedzictwa w Niemczech.
Dąży do realizacji praw grupy polskiej w Niemczech, zapisanych w Traktacie polsko-niemieckim oraz uzyskania przez mniejszość polską należnej jej pozycji i znaczenia.
Dla realizacji powyższych celów od 2019 r. uczestniczy w pracach Porozumienia Organizacji Polskich w Niemczech.
Zostaw komentarz