Badanie w Hiszpanii: główne czynniki wyższego ryzyka zgonu na Covid-19 to płeć i wiek

- Sierpień 20, 2020

Płeć męska oraz wyższy wiek – przekraczający 75 lat – to główne czynniki podnoszące ryzyko zgonu na Covid-19 – ustalili naukowcy z Hiszpanii. Jak twierdzą, po pięciu miesiącach epidemii w Hiszpanii średni wiek zainfekowanych osób spadł z 70 do 36 lat.

Aby ustalić główne czynniki podwyższające śmiertelność u osób zainfekowanych koronawirusem, przebadano 4035 pacjentów chorujących na Covid-19. Badanie to przeprowadziło w sumie ponad pół tysiąca lekarzy i pracowników naukowych w 127 hiszpańskich ośrodkach służby zdrowia. Jest to największe badanie w tym kraju dotyczące czynników kluczowych dla większego prawdopodobieństwa śmierci po zakażeniu SARS-CoV-2.

Wyniki zaprezentowało Hiszpańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Klinicznej (SEIMC).

Za główne czynniki podnoszące ryzyko zgonu na Covid-19 uznano płeć męską oraz wiek przekraczający 75 lat.

Za ważne dla zwiększenia ryzyka zgonu uznano też otyłość pacjentów oraz inne choroby, które towarzyszyły Covid-19.

Z analiz wynika, że najczęstszą – poza Covid-19 – chorobą występującą u hiszpańskich zmarłych poza otyłością były też nadciśnienie tętnicze, przewlekła obturacyjna choroba płuc, a także cukrzyca.

Autorzy analiz wskazali, że średnio zgon osoby z Covid-19 następował po 10 dniach od przyjęcia do placówki medycznej. W prawie 60 proc. przypadkach zgonowi towarzyszyły objawy zespołu ostrej niewydolności oddechowej, a 55 proc. zmarłych osób miało powyżej 80 roku życia.

Badanie, które uwzględniło jedynie osoby zakażone na terenie Hiszpanii w marcu, wykazało również, że w ciągu pięciu miesięcy epidemii średni wiek osób zakażonych w tym kraju spadł z 70 lat do 36. (PAP)

Marcin Zatyka

zat/ zan/

Zostaw komentarz