138 views 3 min

0

Komentarzy

Bilans pierwszego półrocza. Inwestycje o wartości 5,6 mld zł

- Lipiec 3, 2022

157 decyzji, inwestycje na kwotę 5,6 mld zł, 1521 nowych miejsc pracy – to wyniki Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) w pierwszym półroczu 2022 r. Największe nakłady dotyczyły takich sektorów jak żywność wysokiej jakości (917 mln zł) oraz profesjonalne urządzenia elektryczne i elektroniczne (514 mln zł).

Ubiegły rok był rekordowy pod względem wartości inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji i programu grantowego oraz rekordowy, jeśli chodzi o liczbę decyzji i deklarowanych miejsc pracy. W Polskiej Strefie Inwestycji wydano dotąd 713 decyzji o wsparciu na kwotę ponad 37,1 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali powstanie 16 831 nowych miejsc pracy.

Z programu grantowego zawarto 18 umów o udzielenie dotacji na inwestycje o łącznej wartości 11 395 mln zł. Przedsiębiorcy zobowiązali się do utworzenia 29 640 nowych miejsc prac.

Rekordowo wysoka wartość inwestycji

Według najnowszego raportu UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) Polska pozostaje najatrakcyjniejszym rynkiem inwestycyjnym w regionie i trzecim najbardziej atrakcyjnym w Unii Europejskiej.

Na całym świecie bezpośrednie inwestycje zagraniczne warte były w 2021 r. 1,58 bln dolarów. To o 64 proc. więcej, niż rok wcześniej. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce była rekordowo wysoka i wyniosła 24,8 mld dolarów. Rok wcześniej było to 13,8 mld dolarów.

Od stycznia do czerwca 2022 r. wydano 157 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 5 578 mln zł z równoczesną deklaracją utworzenia 1521 nowych miejsc pracy. Największa wartość inwestycji w 2022 r. dotyczy takich sektorów jak żywność wysokiej jakości (917 mln zł nakładów) oraz sektora profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (514 mln zł nakładów).

Spadek liczby wydanych decyzji (porównując pierwsze półrocze tego roku i ubiegłego roku) wynika z efektów, jakie spowodował atak zbrojny Rosji na Ukrainę. Udział polskiego sektora MŚP w liczbie projektów na koniec czerwca 2022 r. wyniósł 60 proc. Deklarowana wartość inwestycji to 924 mln zł (udział 17 proc.). Udział tych firm w tworzeniu nowych miejsc pracy to 28 proc.

Zwolnienia podatkowe na terenie całego kraju

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 r. do końca czerwca 2022 r.) wydano łącznie 1677 decyzji o wsparciu na 79 mld zł deklarowanej wartości inwestycji oraz 33 114 nowych miejsc pracy. Projekty z polskim kapitałem stanowią obecnie 73 proc. wszystkich inwestycji realizowanych na terenie PSI, a ich łączna wartość to 30,2 mld zł, co przekłada się na 11 582 nowe miejsca pracy.

W ramach Programu grantowego, od 2016 r. zawarto w sumie 62 umowy. Łączna wartość zadeklarowanych nakładów na te inwestycje wynosi 21 960 mln zł. Zadeklarowano utworzenie 15 136 nowych miejsc pracy.

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. A nie jak wcześniej, tylko na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Źródło: PR24.pl, MRiT,
as

Zostaw komentarz