151 views 6 min

0

Komentarzy

Bp Lechowicz: wśród bohaterów niepodległości polska emigracja

- Listopad 11, 2023
Wśród bohaterów niepodległości ważne miejsce zajmuje polska emigracja, w tym również francuska. To na ziemi francuskiej tworzyła się „Błękitna Armia” gen. Hallera. To we Francji żyli i tworzyli najznamienitsi polscy poeci, muzycy, malarze, którzy nie godzili się z zaborami i wspierali swoim talentem dążenia polskich patriotów – napisał dla portalu polonijnego Polskifr.fr w przesłaniu z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości biskup polowy Wojska Polskiego, były delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz.
Bp Wiesław Lechowicz przypomniał, że każdorazowo 11 Listopada jest okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu i tym wszystkim, którzy „na przestrzeni 123 lat walczyli na różne sposoby o wolność naszej Ojczyzny”, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, w tym we Francji.
Biskup polowy Wojska Polskiego podkreślił, że choć współcześnie Polacy mogą cieszyć się wolną Ojczyzną, to jednak „wolność jest skarbem, który łatwo utracić”, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy „łatwo pomylić wolność z samowolą”. Duchowny zachęcił do modlitwy i pamiętania o tym, na jakich fundamentach opiera się wolność. „Prawda, miłość, sprawiedliwość, pokój – one tworzą fundament wolności” – napisał bp Lechowicz. „Im więcej będzie w naszym życiu osobistym i społecznym prawdy i miłości, sprawiedliwości i pokoju, tym większe będą szanse na utrzymanie tego cennego daru, jakim jest wolność” – zaznaczył biskup polowy Wojska Polskiego. Przypomniał, że „losy wolności są bowiem nie tylko w rękach polityków czy żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, ale w rękach nas wszystkich, Polaków żyjących w kraju i za granicą”.
Bp Lechowicz zaznaczył, że tegoroczne Święto Niepodległości zbiega się z formowaniem nowego polskiego Parlamentu. „Niech więc ten dzień stanie się okazją do modlitwy za tych, którzy w najbliższym czasie ponosić będą największą odpowiedzialność za niepodległość naszej Ojczyzny” – zachęcił były biskup polonijny.
Na zakończenie bp Wiesław Lechowicz skierował słowa pozdrowienia do Polaków żyjących we Francji. „Świętujmy 11 listopada niepodległość naszej Ojczyzny, a na co dzień troszczmy się o nią i strzeżmy jej!” – podsumował biskup.
Polskifr.fr
Publikujemy pełny tekst przesłania bp. Wiesława Lechowicza:
Zbliżające się święto Niepodległości po raz kolejny staje się okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu i tym wszystkim naszym rodakom, którzy na przestrzeni 123 lat walczyli na różne sposoby o wolność naszej Ojczyzny. Wśród bohaterów niepodległości ważne miejsce zajmuje polska emigracja, w tym również francuska. To na ziemi francuskiej tworzyła się „Błękitna Armia” gen. Hallera. To we Francji żyli i tworzyli najznamienitsi polscy poeci, muzycy, malarze, którzy nie godzili się z zaborami i wspierali swoim talentem dążenia polskich patriotów. Wspierali ich duchowni i świeccy zanoszący do Boga modlitwę: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”.
Dzisiaj, na szczęście, możemy już prosić Boga „Ojczyznę wolna pobłogosław, Panie”. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wolność jest skarbem, który łatwo utracić. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, w których tak łatwo pomylić wolność z samowolą. Dlatego wciąż trzeba przypominać sobie, na jakich filarach opiera się wolność. Prawda, miłość, sprawiedliwość, pokój – one tworzą fundament wolności. Stąd zachęcam wszystkich Drogich Rodaków do modlitwy, by na takim fundamencie troszczyć się o niepodległość naszej Ojczyzny i o wolność w naszym narodzie. Im więcej będzie w naszym życiu osobistym i społecznym prawdy i miłości, sprawiedliwości i pokoju, tym większe będą szanse na utrzymanie tego cennego daru, jakim jest wolność. Losy wolności są bowiem nie tylko w rękach polityków czy żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, ale w rękach nas wszystkich, Polaków żyjących w kraju i za granicą.
Tegoroczne święto Niepodległości przypada w przededniu prac nowowybranego Parlamentu i przyszłego rządu. Niech więc ten dzień stanie się okazją do modlitwy za tych, którzy w najbliższym czasie ponosić będą największą odpowiedzialność za niepodległość naszej Ojczyzny.
Korzystam z okazji, aby serdecznie pozdrowić społeczność polonijną żyjącą we Francji i wszystkich czytelników portalu Polskifr.fr. Świętujmy 11 listopada niepodległość naszej Ojczyzny, a na co dzień troszczmy się o nią i strzeżmy jej!
Bp Wiesław Lechowicz, Biskup Polowy Wojska Polskiego
Polskifr.fr
#Niepodległość #Bohaterowie #PolskaEmigracja #BłękitnaArmia #GenHaller #PolskaKultura #PolskaSztuka #Patriotyzm #Wolność #Modlitwa #FundamentWolności #PrawdaMiłośćSprawiedliwośćPokój #LosyWolności #Parlament #Odpowiedzialność #NowyParlament #BpWiesławLechowicz #PoloniaFrancuska #ŚwiętoNiepodległości #Polskifrfr
Zostaw komentarz