99 views 2 min

0

Komentarzy

„Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów z KPRM”

- Wrzesień 11, 2023
„Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów z KPRM”

W ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel „Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych ze środków KPRM”.

Panel zgromadził ekspertów i przedstawicieli organizacji działających na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Wprowadzenie do tematyki i moderację poprowadził Jan Dziedziczak, pełniący funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

W trakcie dyskusji paneliści podzielili się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych projektów. Filip Frąckowiak z Fundacji Józefa Szaniawskiego przedstawił filmy edukacyjne dotyczące tematyki zimno-wojennej. Dr hab. Arkadiusz Stasiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II omówił projekt poświęcony historii Polski dla brazylijskiej Polonii. Jerzy Byczyński z Fundacji Niezależny Zespół Badawczy poruszył temat wsparcia Polski dla Ukrainy od początku inwazji rosyjskiej w 2022 roku. Tomasz Szymański przedstawił projekt “Powrót Króla”, opisujący wizytę przedstawicieli Polonii z Krajów Trójkąta Weimarskiego w Polsce. Eryk Mistewicz z Fundacji Instytut Nowych Mediów omówił narzędzia narracyjne dla Polonii służące zwiększeniu zasięgu działań na rzecz odszkodowań dla Polski.

Panel stanowił ważne forum wymiany doświadczeń i strategii w zakresie promocji Polski na świecie, podkreślając znaczenie działań podejmowanych zarówno przez państwo, jak i przez organizacje pozarządowe.

Hasztagi: #WizerunekPolskiZaGranicą #KPRMProjekty #PoloniaAktywnie #PolskaPromocja #NaszaHistoria #EdukacjaNaŚwiecie #PolskieInicjatywy #NarracjaPolski #WspółpracaZPolonią #ForumEkonomiczneKarpacz #DziedziczakWprowadzenie #BudujemyWizerunek #PolskaNaArenieMiędzynarodowej

Zostaw komentarz