90 views 7 min

0

Komentarzy

Chcesz donieść na szefa? Jest do tego bezpieczna “apka”

- Sierpień 23, 2021

braf.tech, polska spółka IT, stworzyła aplikację whiblo umożliwiającą bezpieczne i anonimowe

zgłaszanie nieprawidłowości w organizacjach. To nowoczesne narzędzie zachęca pracowników

do tworzenia lepszego środowiska pracy, a firmy i instytucje wspiera w spełnieniu wymogów

prawnych dyrektywy UE o ochronie sygnalistów

Wchodząca w życie 17 grudnia 2021 roku Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów nakłada na firmy prywatne i państwowe

oraz instytucje publiczne szereg wymagań, m.in. obowiązek stworzenia wewnętrznych bezpiecznych kanałów komunikacj

i zapewniających ochronę poufności tożsamości osób zgłaszających nieprawidłowości, a także podejmowanie działań następczych,

jeśli prawo krajowe przewiduje takie działania, w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych. Jednak jak wynika z badania p

rzeprowadzonego w kwietniu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie braf.tech, podmioty w Polsce nie są gotowe na

dostosowanie swoich struktur i procesów do nowych regulacji prawnych. Mniej niż 50% firm i instytucji posiada kanały

dla sygnalistów, ale w 9/10 przypadków nie zapewniają one anonimowości osób zgłaszających, czego oczekuje 70% pracowników!

W efekcie aż 69% respondentów obawia się konsekwencji służbowych, takich jak zwolnienie czy pominięcie przy awansach

oraz ostracyzmu współpracowników. Ponadto 44% z nich nie sygnalizuje problemów w miejscu pracy, bo uważa, że ich zgłoszenie nie przyniesie efektów.

Odpowiedzią na potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców jest system whiblo, stworzony przez braf.tech.

Ta nowoczesna i intuicyjna aplikacja przeglądarkowa oraz mobilna pozwala na odbieranie i obsługę zgłoszeń dotyczących

przypadków łamania prawa i złych praktyk w organizacji. Dzięki zastosowanym technologiom (szyfrowanie danych i połączeń,

zewnętrzne i niezależne serwery z certyfikatem ISO 27001, usuwanie metadanych, podwójna autentykacja kont osób

obsługujących system w organizacji), whiblo gwarantuje komfort anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, jakiego

nie zapewniają tradycyjnie stosowane do tego celu kanały komunikacji: skrzynki na listy, firmowe konta mailowe,

formularze internetowe czy linie telefoniczne.

Sam proces zgłaszania problemów jest niezwykle prosty. Po utworzeniu indywidualnego konta klienta w domenie whiblo

wystarczy wejść do panelu sygnalisty, a następnie wprowadzić informacje o niepożądanej sytuacji. W każdym momencie

sygnalista ma możliwość ponownego zalogowania się do systemu z użyciem indywidualnych i poufnych danych, aby

uzupełnić swój wpis, sprawdzić status zgłoszenia lub prowadzić w pełni anonimowy dialog z koordynatorem aplikacji

po stronie organizacji. Z kolej koordynator, poza obsługą zgłoszeń, ma również możliwość prowadzenia ich rejestru,

generowania raportów, archiwizacji zgłoszeń i dokumentów, czy eksportu danych do zewnętrznych zasobów. Jak podkreślają

twórcy aplikacji, whiblo pozwala zachować zgodność z nowymi regulacjami, jak również wspiera budowę otwartej i odpowiedzialnej

kultury organizacyjnej oraz rozwijanie dobrych praktyk w firmie czy instytucji:

Nasza aplikacja spełnia wymagania Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, ustawy o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML), ustawy o ofercie publicznej i RODO. System został stworzony

w środowisku chmury obliczeniowej, więc proces jego wdrożenia i utrzymania w późniejszym okresie nie wymaga

praktycznie zaangażowania wewnętrznych zasobów IT. Jednak największą korzyścią z użytkowania whiblo jest

możliwość identyfikacji i eliminowania słabości organizacji na wczesnym etapie, co pomoże zapobiegać większym

problemom, jak np. zburzenie dobrych relacji wewnątrz firmy, utrata reputacji czy kary finansowe od organów

państwowych. Nasze narzędzie wspiera budowanie zaufania i zaangażowania pracowników w sprawy organizacji,

a długofalowo wizerunku rzetelnego pracodawcy i partnera biznesowego – powiedział Rafał Barański, prezes

braf.tech i współtwórca aplikacji whiblo.

Dużo mówi się o zabezpieczeniu potrzeb sygnalisty, natomiast aplikacja whiblo wspiera także osoby wyznaczone

do odbierania i obsługi zgłoszeń po stronie organizacji. Wpłynięcie zgłoszenia często oznacza dodatkowe obowiązki,

a czasem zmianę priorytetów. Trzeba uruchomić procedurę przyjęcia i wyjaśnienia zgłoszonej sytuacji, co może trwać

nawet kilka miesięcy. Projektując aplikację, koncentrowaliśmy się na tym, by była ona możliwie najbardziej intuicyjna

dla każdego użytkownika oraz ułatwiała zarzadzanie sprawami przez organizację – zauważyła Ewa Żak-Lisewska,

dyrektor ds. rozwoju braf.tech, ekspert ds. compliance, współtwórczyni aplikacji whiblo.

Aplikacja jest dostępna w sprzedaży od 1 sierpnia 2021 roku w modelu SaaS w trzech pakietach, w polskiej i angielskiej

wersji językowej. Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć na stronie whiblo.pl

braf.tech to polska spółka informatyczna, która od 10 lat tworzy innowacyjne aplikacje na potrzeby polskich i zagranicznych

firm oraz instytucji. Zapewniamy kompleksową obsługę IT w zakresie tworzenia, integracji, optymalizacji i rozwoju

oprogramowania, a także dzielimy się wiedzą naszych ekspertów podczas szkoleń i warsztatów. Specjalizujemy się w tworzeniu

rozwiązań dedykowanych, jak np. systemy Access Management dla firm działających w zgodzie z regulacjami SOX,

a także oferujemy wsparcie w zakresie Lotus Notes czy raportowania z wykorzystaniem XML oraz XBRL.

mw, mat. prasowe

Zostaw komentarz