93 views 17 sec

0

Komentarzy

Demotaż monumentu chwały

- Sierpień 25, 2021

Z ulicy Stryjskiej we Lwowie usunięto pomnik chwały, który symbolizował rzekome wyzwolenie

przez armię radziecką Lwowa w 1941 roku i po raz drugi w lipcu 1944 roku. Zdemontowany monument

trafił do Muzeum “Terytorium terroru”.

Zostaw komentarz