78 views 11 min

0

Komentarzy

Duda: Inicjujemy przejście od COP do nowoczesnej gospodarki

- Sierpień 29, 2021

Prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę specustawę, przewidującą pozyskanie gruntów leśnych

pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę

gruntów m.in. pod inwestycje z obszaru energii

Ustawa przewiduje, że w ciągu dwóch lat od wejścia w życie nowych przepisów będzie można dokonać zamiany

terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do

Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej. Zamianie miałoby podlegać

w sumie ponad 1,2 tys. ha gruntów – 80 działek w obu miastach.

Czytaj też: WIZJA ROZWOJU. Jak przeprowadzić integrację sektora wodoru w Polsce

Dodatkowo specustawa przewiduje możliwość zamiany gruntów LP sąsiadujących z działkami, jakie mają być poddane zamianie.

Na pozyskanych od Lasów Państwowych działkach w Jaworznie miałaby powstać fabryka polskiego samochodu

elektrycznego Izera. W przypadku gruntów w Stalowej Woli, przedstawiciele rząd w trakcie prac parlamentarnych

nie wskazali konkretnie o jakie inwestycje chodzi, informując jedynie, że terenami interesuje się dwóch inwestorów zagranicznych.

Specustawa wyłącza z zamiany obszarów objętych formami ochrony przyrody m.in. obszary Natura 2000.

W ustawie znajduje się również zastrzeżenie, że w wyniku zamiany, LP będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy,

grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.

Od COP do nowoczesnej gospodarki

Jest konieczność odbudowy przemysłowej, podpisana w sobotę specustawa przewidująca pozyskanie gruntów

leśnych pod inwestycje, to moment przejścia od Centralnego Okręgu Przemysłowego do nowoczesnej

gospodarki – powiedział w sobotę w Stalowej Woli prezydent Andrzej Duda.

W sobotę prezydent Duda podpisał specustawę, przewidującą pozyskanie gruntów leśnych pod inwestycje

w Jaworznie i Stalowej Woli. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę gruntów m.in. pod inwestycje z obszaru energii.

Było wiele dyskusji wokół tej ustawy, ja także wielokrotnie nad nią się zastanawiałem. Wszyscy ci, którzy

obserwowali proces jej powstawania wiedzą, że wiązał się on z wieloma dyskusjami i debatami, bo sprawa

dotyczy obszaru ważnego – powiedział prezydent.

Dodał, że tereny te znajdują się obecnie w gestii Lasów Państwowych. Zawsze chroniłem państwowe lasy i 

zawsze uważałem, że polskie lasy muszą pozostać dobrem społecznym i być tymi miejscami, w których korzysta

się z ich walorów wypoczynkowych i zdrowotnych – zapewnił prezydent.

Ale jest jeszcze coś takiego, co się nazywa proporcjonalnością. W każdej sytuacji trzeba wyważyć dobra – dodał.

Jak podkreślił, nigdy nie zgodziłby się „na taką regulację ogólną – mechanizm pozwalający przeznaczać grunty

leśne, należące do Lasów Państwowych, w obszary gospodarcze, ot tak po prostu”. „Ale tu jest sytuacja

szczególna” – wskazał prezydent. „To są dwa miasta w Polsce (…) wiem, jakie problemy dotykały zwłaszcza

w latach 90. ludzi, którzy tam mieszkają” – powiedział wskazując m.in. na ówczesny wzrost bezrobocia.

Jest konieczność odbudowy przemysłowej (…) to jest właśnie ten moment. Ta ustawa to jest to przejście,

tu w Stalowej Woli, od Centralnego Okręgu Przemysłowego (…) do nowoczesnej gospodarki – mówił prezydent.

Jaworzono i Stalowa Wola – olbrzymie możliwości rozwojowe

Duda, mówiąc o ustawie podkreślał kilka razy, że jest ona jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce i konkretnym

działkom, oznaczonym w załączniku.

To jest ustawa absolutnie incydentalna, nie jest aktem prawnym o charakterze generalnym – dodał. Według niego

ustawa, która będzie obowiązywać przez określony czas, „daje olbrzymie możliwości rozwojowe dwóm miastom”.

Dodał, że inwestycje mają zostać ulokowane na terenach, których wartość jako terenów leśnych, przyrodniczych, jes

bardzo wątpliwa, bo zarówno w Jaworznie, jak i w Stalowej Woli to są tereny poprzemysłowe. Przypomniał, że

w Jaworznie teren był eksploatowany górniczo, a działkę w Stalowej Woli zajmował w przeszłości przemysł hutniczy.

„To nie są grunty, które historycznie byłyby gruntami leśnymi i które miałyby ku temu głębokie uzasadnienie,

by nadal nimi były” – stwierdził.

Zaznaczył, że Lasy Państwowe otrzymają w zamian obszary, „gdzie z powodzeniem może być realizowana

gospodarka leśna”, będą też gospodarowały drewnem z lasów wyciętych pod inwestycje.

Prezydent zaznaczył, że dzięki tej ustawie powstanie w sumie kilkanaście tysięcy miejsc pracy w nowoczesnych

zakładach, które, zdaniem Dudy, stanowić będą „awangardę, jeśli chodzi o przemysł światowy”. „Elektronika,

elektromobilność, lotnictwo (…) to jest nowoczesna gospodarka, to jest praca dla inżynierów” – przekonywał.

W ocenie Dudy, zakłady, które będą ulokowane na obu działkach będą miały znaczenie dla przyszłego rozwoju całego kraju.

W uroczystości prezydentowi towarzyszyli prezydenci obu miast. Włodarz Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny,

podkreślił w swoim wystąpieniu, że sobotnie wydarzenie to najważniejszy moment dla miasta od kiedy powstało.

„Ta ustawa to wielka szansa na stworzenie strategicznego parku przemysłowego, który może odmienić naszą gospodarkę lokalną” – dodał.

Nadbereżny podkreślił, że w parku ulokowane będą inwestycje z takich branż jak energetyczna i elektromobilna.

Prezydent Stalowej Woli dziękował prezydentowi Dudzie, a także wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta

ustawa powstała, w tym premierowi Mateuszowi Morawieckiemu a także wicepremierowi, szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Nadbereżny stwierdził, że teraz jego zadaniem jest stworzenie najnowocześniejszego parku przemysłowego, w którym

pracę znajdzie kilkanaście tysięcy osób. Jestem przekonany, że przy wsparciu pana prezydenta, polskiego rządu,

te zadania będą mogły przez nas być realizowane – mówił.

Gwarantuję, panie prezydencie, że ta ustawa i realizacja stalowowolskiego strategicznego parku przemysłowego

będzie dumą dla RP. Stworzymy COP XXI wieku – zapewnił Nadbereżny.

Z kolei prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, powiedział, że podpisanie ustawy otwiera nowy rozdział w historii

Stalowej Woli, Jaworzna, regionu i kraju. Mówił również o tym, że nikt chce, aby Jaworzno było miejscem, gdzie

po raz ostatni wydobędzie się węgiel kamienny, „a po tym nic”. „Przed takim ryzykiem stoimy” – zauważył.

Przypomniał, że teren przy ul. Wojska Polskiego został zapisany w studium jako teren przemysłowy. Silbert dodał,

że to teren, gdzie da się zrealizować duże inwestycje. Zaznaczył przy tym, że jest to teren, gdzie las rośnie niechętnie.

„Nie jest to teren lasu pierwotnego, to teren dawno przekształcony gospodarczo przez górnictwo i energetykę”

– podkreślił. Poinformował także, że w ramach rekompensat przyrodniczych samorząd dokona „dużych nasadzeń drzew”.

Zdajemy sobie sprawę, że teren przy ul. Wojska Polskiego może być ważny dla Jaworzna, regionu, ale też dla Rzeczpospolitej” – ocenił.

Silbert powiedział, że działka o pow. 300 ha w tej części Polski jest wyjątkowa, ponieważ posiada znakomite zaplecze

m.in. tor kolejowy. „Nie ma drugiego takiego terenu, na którym dałoby się w tak krótkim czasie zrealizować dużą

inwestycję” – stwierdził.

Izera

A jeżeli miałaby to być taka inwestycja, dzięki której wrócimy do tradycji przemysłu motoryzacyjnego w tym kraju,

to chwała Bogu, że to ktoś tak potraktował – mówił.

Przypomniał ponadto, że Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, który nie ma obecnie własnego przemysłu motoryzacyjnego.

Na pozyskanych od Lasów Państwowych działkach w Jaworznie miałaby powstać fabryka polskiego samochodu

elektrycznego Izera. W przypadku gruntów w Stalowej Woli, przedstawiciele rządu w trakcie prac parlamentarnych

nie wskazali konkretnie o jakie inwestycje chodzi, informując jedynie, że terenami interesuje się dwóch inwestorów zagranicznych.

Specustawa wyłącza z zamiany obszary objęte formami ochrony przyrody m.in. obszary Natura 2000. W ustawie

znajduje się również zastrzeżenie, że w wyniku zamiany, LP będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub

nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.

PAP/mt

Zostaw komentarz