121 views 2 min

0

Komentarzy

Forum Gospodarczym Polonii Świata, 3-5 września Tarnów

- Lipiec 28, 2017

Forum Gospodarczym Polonii Świata, 3-5 września Tarnów
W dniach 3 do 5 września w Tarnowie odbędzie się Forum Gospodarczym Polonii Świata, Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął osobiście Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, a Patronat Honorowy i Merytoryczny przyjęło Ministerstwo Rozwoju.
Ponad 20 milionów Polonii zamieszkującej wszystkie kontynenty posiada olbrzymi potencjał i kapitał mierzony nie tylko w różnorodnych walutach, ale głównie wiedzą, doświadczeniem, autorytetem i lokalnymi kontaktami. Od lat Polonia jest naturalnym i skutecznym „ambasadorem” Polski w Świecie, promując m.in. „markę polską”, kulturę i historię.
 Integracja Polonii Gospodarczej z polskimi przedsiębiorcami, to jeden z ważniejszych  elementów  strategii internacjonalizacji polskiego biznesu. Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie jest odpowiednim miejscem do  scalenia wszelkich pomysłów, starań i wysiłków wielu instytucji, organizacji, działaczy na rzecz współpracy w ściśle określonym celu.
Sukces ekonomiczny Polonii oraz wielu polskich  firm nie był dotychczas wystarczająco zagospodarowany i wykorzystany przez strony. Polscy przedsiębiorcy zbyt mało korzystają z pomocy i wsparcia Polonii w ekspansji i rozwoju swoich firm na rynkach zewnętrznych i odwrotnie- Polonia zbyt mało angażuje się we współpracę z polskim biznesem, organizacjami otoczenia biznesu i samorządami.
O tej współpracy, wzajemnych relacjach w obszarze gospodarczym oraz o komponentach współdziałania na linii: „Rząd- Polonia- Biznes” będziemy dyskutować w trakcie Forum w Tarnowie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa na Forum więcej informacji znajdziecie Państwo w linku http://polonia4um.com/

Zostaw komentarz