93 views 5 min

0

Komentarzy

Głosujesz za granicą – zarejestruj się

- Kwiecień 16, 2015

Polak, który chce oddać głos na prezydenta za granicą, musi zgłosić się do odpowiedniego konsula
do 7 maja – umożliwia to m.in. aplikacja: ewybory.msz.gov.pl. Chyba że głos chcemy oddać
za pośrednictwem poczty – na to jest czas do 27 kwietnia. Wyjeżdżający z Polski na krótko mają
dodatkową opcję: jeszcze w kraju mogą dostać zaświadczenie, dzięki któremu zagłosują w
dowolnym miejscu na świecie.

Największy wybór mają Polacy, którzy podczas wyborów, będą w Wielkiej Brytanii – obwodów głosowania jest tam aż 35. Nieco mniej w USA – 22, a w Niemczech – 13.

Głosować można także m.in. w Hiszpanii, Belgii, Francji, Irlandii, Kanadzie, Norwegii, na Ukrainie.
A także w bardziej egzotycznych miejscach, jak: Arabia Saudyjska, Australia, Azerbejdżan, Chiny,
Irak, Iran, Katar, Korea Północna czy Wietnam. W sumie oddać głos będzie można w 229
obwodach głosowania utworzonych przez MSZ w 87 krajach; nie wszędzie jednak można głosować
korespondencyjnie.

Polacy, którzy mieszkają za granicą, ale także przebywający tam czasowo, chęć udziału w
wyborach mogą zgłosić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie
elektronicznej – właśnie przy pomocy aplikacji na stronie internetowej MSZ: ewybory.msz.gov.pl

W zgłoszeniu muszą podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL,
adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku osób, które
za granicą przebywają czasowo), numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego (w
krajach UE oraz państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do
przekroczenia granicy) oraz miejsce i datę jego wydania.

Korzystając z aplikacji na stronie MSZ wybierzemy m.in. kraj oraz komisję, w której będziemy
chcieli oddać głos. Po rejestracji powinniśmy otrzymać potwierdzenie w formacie PDF, które będzie przesłane także na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie głosowania za granicą będzie obowiązywało także w przypadku ewentualnej II tury
wyborów – 24 maja (pierwsza odbędzie się 10 maja). Dlatego zagłosować w innym obwodzie (np.
po powrocie do kraju) będzie można wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie
do głosowania. Ten, kto za granicą będzie chciał zagłosować tylko w ewentualnej drugiej turze
wyborów, będzie mógł zgłosić się do odpowiedniego konsula do 21 maja.

Chęć głosowania za pośrednictwem poczty trzeba zgłosić odpowiedniemu konsulowi najpóźniej 27
kwietnia. W zgłoszeniu ustnym, pisemnym, przesłanym faksem lub w formie elektronicznej trzeba
podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie wyborów,
adres zamieszkania za granicą, a także adres zamieszkania w kraju (tam, gdzie jest się ujętym w
spisie wyborców), numer paszportu, miejsce i datę jego wydania (lub dowodu osobistego w
państwach, w których wystarcza on do przekroczenia granicy), adres, na który ma zostać wysłany
pakiet lub deklarację jego osobistego odbioru u konsula.

W przypadku głosowania za granicą pakiet wyborczy powinniśmy otrzymać pocztą najpóźniej 30
kwietnia.

Jeśli chcielibyśmy zagłosować korespondencyjnie jedynie podczas ewentualnej drugiej tury, trzeba
zgłosić taki zamiar konsulowi najpóźniej 14 maja.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; ewentualna druga tura głosowania – 24 maja.
Wystartuje w nich 11 kandydatów zarejestrowanych przez PKW: ubiegający się o reelekcję
Bronisław Komorowski (z poparciem PO), Andrzej Duda (PiS), Magdalena Ogórek (z poparciem
SLD), Adam Jarubas (PSL), lider Twojego Ruchu Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke
(ugrupowanie KORWiN), muzyk Paweł Kukiz, Jacek Wilk (Kongres Nowej Prawicy), Marian
Kowalski (Ruch Narodowy), Paweł Tanajno (Demokracja Bezpośrednia) oraz reżyser Grzegorz
Braun.
Katarzyna Nocuń, Polska Agencja Prasowa

Zostaw komentarz