54 views 4 min

0

Komentarzy

Jak chronić polskie dzieci? Spotkanie w Berlinie

- Sierpień 15, 2018

Ochrona polskich dzieci w Niemczech, to cel polsko-niemieckich rozmów, do których doszło w Berlinie

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o przełomie w rozmowach w sprawie Jugendamtów. Po rozmowach ze stroną niemiecka ustalono, że powstanie lista polskich rodzin zastępczych i sieć Domów Polskich w Niemczech, a także stała polsko-niemiecka grupa robocza monitorująca działalność Jugendamtów. Takie postulaty zgłosiła polska delegacja podczas rozmów z niemieckimi partnerami.

Sieć Domów Polskich, gdzie znajdowałyby opiekę polskie dzieci, w przypadkach, gdy są rozdzielane z rodzicami, powinna powstać w dużych skupiskach polonijnych w Niemczech – czytamy w komunikacie ministerstwa. Z kolei stała grupa robocza na bieżąco w relacjach polsko-niemieckich zajmowałaby się sprawami związanymi z pieczą nad dziećmi.

– To bardzo ważne, by w sytuacjach rozdzielenia z rodzicami, co samo w sobie stanowi dramatyczne przeżycie, przestrzegano tożsamości, kultury, religii i języka dziecka. Cieszę się, że strona niemiecka, dzięki naszym wytrwałym zabiegom, wykazała w tej kwestii wrażliwość. Mam nadzieję, że rozpoczynamy z Niemcami nowy rozdział współpracy dla dobra polskich dzieci – podkreślił wiceminister Michał Wójcik.

W Niemczech mieszka obecnie około 800 tysięcy Polaków mających wyłącznie obywatelstwo polskie. Osób, które mają podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie, jest około 1,5 miliona. Ministerstwo udziela pomocy polskim obywatelom w przypadkach, gdy za granicą są pozbawiani praw do wychowywania własnych dzieci.

Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego w 2016 roku urzędy wdrożyły 136,9 tysięcy interwencji po odebraniu zgłoszenia o możliwym naruszeniu życia bądź zdrowia dziecka. To więcej niż w ubiegłych latach.

Zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dobrostanu dziecka urzędy otrzymują od policji, prokuratury, ze szkół i przedszkoli. Jedna piąta zgłoszeń pochodziła od znajomych dziecka, jego sąsiadów bądź z anonimowego donosu. Powodem interwencji może być rozwód rodziców, utrata pracy, konflikt w rodzinie, a także pomówienie.

84 tys. decyzji o “środkach ochronnych”

W 2016 roku urzędy wydały 84 tysiące decyzji o zastosowaniu wobec dziecka “środków ochronnych”. Zalicza się do nich m.in. odebranie rodzicom i oddanie dziecka w pieczę zastępczą. Połowa decyzji dotyczyła dzieci nielegalnych migrantów. Od 2013 roku, od kiedy prowadzony jest rejestr, liczba zastosowanych przez Judendamty “środków ochronnych” wobec dzieci i młodzieży trzykrotnie wzrosła.

Choć brak precyzyjnych statystyk, wiadomo, że wśród dzieci objętych interwencją niemieckich Urzędów ds. Dzieci i Młodzieży są także polskie.

Rzecznik Praw Dziecka informuje, że najwięcej skarg dociera do jego biura od obywateli Polski mieszkających w Niemczech, Holandii, Norwegii i Szwecji. Pojawiają się także zgłoszenia z Wysp Brytyjskich.

Ministerstwo Sprawiedliwości zabiega na forum Unii Europejskiej o wprowadzenie spójnych, jednolitych dla całej Wspólnoty zasad, które będą chronić praw dzieci trafiających do rodzin zastępczych. Pilotowana przez wiceministra Michała Wójcika polska inicjatywa przewiduje zmianę unijnego rozporządzenia (Bruksela II bis), tak by dzieci były umieszczane w rodzinie zastępczej, w której zachowane zostaną ich więzy rodzinne, językowe i kulturowe.

Źródło: IAR/dad Polskie Radio Dla Zagranicy
Zdjęcie ilustracyjne
Pixabay/CC0 License/panaquip

Zostaw komentarz