84 views 3 min

0

Komentarzy

Jak polskie firmy odzyskują długi?

- Sierpień 15, 2018

Firmy w Polsce najczęściej dochodzą należności nieprzekraczających 10 tysięcy złotych. Wierzyciele nie chcą długo czekać na odzyskanie pieniędzy i zazwyczaj występują o zwrot płatności przeterminowanej o rok. Najpopularniejszą metodą na odzyskanie zaległych pieniędzy jest sprzedaż długu – wynika z danych serwisu Oferteo.pl.

Jakie kwoty odzyskują firmy?

Uczestnicy badania najczęściej wskazywali, że chcą odzyskać kwotę nieprzekraczającą 10 tysięcy złotych (38% zapytań złożonych w serwisie przez użytkowników). Z kolei w co czwartym przypadku poszukiwano pomocy w dochodzeniu zwrotu sumy od 10 do 30 tysięcy złotych. Co ciekawe, tylko 1% badanych chciał windykować należność przekraczającą milion złotych.

Sprzedaż długu popularniejsza niż windykacja

Wierzyciele częściej decydują się na sprzedaż długu wyspecjalizowanej firmie. Wskazało tak 50% użytkowników. Wybór takiego rozwiązania jest popularny, ponieważ pozwala w stosunkowo szybkim czasie pozyskać środki od firmy skupującej należności i „pozbyć” się problemu. W tej sytuacji jednak na nabywcę przechodzą również wszystkie uprawnienia z nim związane, także roszczenia o zaległe odsetki. Sprzedaż długu jest uregulowana w art. od 509 do 518 Kodeksu Cywilnego.

Co trzeci uczestnik badania był otwarty zarówno na sprzedaż długu, jak i na postępowanie windykacyjne przeprowadzone z pomocą specjalistów. Z kolei 18% badanych było zainteresowanych usługami windykacyjnymi. – Odzyskiwanie długów to trudny temat, wymagający wykwalifikowanej i rzetelnej firmy. Przed wyborem jednej z nich warto zapoznać się z opiniami wystawionymi przez wcześniejszych klientów, aby mieć pewność, że wybrana firma dotrzymuje odpowiednich standardów – zwraca uwagę Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl

Kiedy przeterminowała się płatność?

Według badania najczęściej odzyskiwaniu miała podlegać płatność, która przeterminowała się rok wcześniej. Tego rodzaju sprawę zgłosiło 34% uczestników badania. 28% zleceń dotyczyło płatności przeterminowanej w tym samym roku. Prawie co czwarte zapytanie złożone w serwisie (24%) dotyczyło należności przeterminowanej od 2 do 4 lat. Dla 14% badanych wsparcie było potrzebne podczas odzyskiwania należności przeterminowanej o pięć lat i więcej.

Każde długi mogą powodować problemy z płynnością finansową wierzyciela. Nic więc dziwnego, że w aż 79% przypadków użytkownicy oczekiwali jak najszybszego odzyskania należności. Co dziesiąty deklarował potrzebę odzyskania długu w ciągu miesiąca. Natomiast tylko 4% badanych wskazało, że może zaczekać na odzyskanie swoich pieniędzy trzy miesiące lub dłużej.

Zostaw komentarz