85 views 2 min

0

Komentarzy

Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego ws. uchwał Sądu Najwyższego

- Styczeń 30, 2020

29 stycznia Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o wstrzymaniu stosowania uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej – sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa po lutym 2018 roku. Wstrzymanie ma obowiązywać „do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego”. Orzeczenie Trybunału zapadło zdecydowaną większością głosów.

 

22 stycznia br. marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie  sporów kompetencyjnych tj. między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów. 29 stycznia Trybunał Konstytucyjny uznał że kompetencja do orzekania przez sędziego powołanego przez prezydenta na wniosek obecnej KRS nie może być ograniczana, a orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali tacy sędziowie, mają moc obowiązującą.

 

Trybunału Konstytucyjnego postanowił też, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy (sygn. Kpt 1/20) wstrzymać wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, „jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych”: składu KRS, trybu przedstawiania Prezydentowi RP kandydatów na sędziego, konstytucyjnego prawa prezydenta do powoływania sędziów oraz ich kompetencji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 

TK wydał postanowienie, że wstrzymuje stosowanie, od dnia jej wydania, uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego opisanego we wniosku marszałek Witek TK zaplanowano na 25 lutego. Przewodniczącą składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, a sprawozdawcą Krystyna Pawłowicz.

 

 

źródło: pap/iar/monitorpolski/polsatnews

Foto: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons.

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz