53 views 4 min

0

Komentarzy

Już od lipca wniosek o pozwolenie na budowę złożysz przez internet

- Czerwiec 29, 2021
Wprowadzenie możliwości przesłania wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszenia z projektem w postaci
elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
uruchamia od lipca 2021 r. Zrewolucjonizuje to proces budowlany.

Serwis e-Budownictwo stał się popularnym narzędziem, z którego coraz chętniej korzystają inwestorzy i obywatele.

Od dnia oficjalnej premiery odwiedziło go 31 tys. użytkowników, a strona odnotowała blisko 200 tys. odsłon.

„Rosnąca popularność serwisu będzie jeszcze większa, ponieważ już wkrótce czekają nas kolejne rewolucyjne

zmiany w zakresie cyfryzacji i kolejne formularze online” – zapowiada p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dorota Cabańska. Jak wynika z Ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa od 1 lipca

tego roku będzie możliwe składanie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokonanie zgłoszenia

z projektem architektoniczno-budowlanym. Zmieni się więc forma i zakres projektu budowlanego. Projektanci będą

mogli sporządzać projekt w postaci pliku pdf, a inwestorzy bądź pełnomocnicy podpisany projekt kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, profilem zaufanym bądź profilem osobistym (e-dowód) będą mogli załączać do elektronicznych wniosków.

Dla biur architektonicznych cyfryzacja projektu architektoniczno-budowlanego oznacza oszczędność czasu i redukcję kosztów.

Od strony urzędów, zwłaszcza organów administracji architektoniczno-budowlanej, wprowadzenie cyfrowego projektu

oznacza ogromne odciążenie w gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji.

Statystycznie, jedna sprawa z wniosku o pozwolenie na budowę zajmuje „pół metra bieżącego” na półce urzędowego regału.

Organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty do czasu przekazania ich do archiwów państwowych, czyli przez

okres 10 lat. Należy spodziewać się, że z biegiem lat koszty wynajmu dodatkowych przestrzeni magazynowych, które muszą

być zabezpieczane na ten cel, drastycznie spadną. Uwolniona przestrzeń biur pozwoli urzędnikom i urzędniczkom pracować w lepszej,

bardziej przestronnej i estetycznej przestrzeni. Wpłynie to nie tylko na komfort pracy, ale ją usprawni i przyspieszy,

co przełoży się pozytywnie na cały proces inwestycyjno-budowlany.

Strona e-budownictwo.gunb.gov.pl jest intuicyjna i prosta w obsłudze. Serwis prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces

wypełniania wielu formularzy, wniosków wykorzystywanych przez inwestorów w codziennej pracy. Aby skorzystać z możliwości,

jakie daje strona e-budownictwo.gunb.gov.pl, należy założyć konto. Można to zrobić podając adres e-mail lub zalogować się z

wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu. Użytkownicy mają do dyspozycji wygodne narzędzie – panel do zarządzania

formularzami wniosków, nad którymi aktualnie pracują. System podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany wniosek. Zawsze też

pod ręką znajdą opisane prostym językiem przepisy prawa oraz przejrzystą instrukcję.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają prace nad dalszym rozwojem serwisu i oceną już wdrożonych rozwiązań.

„Będziemy przekształcać e-Budownictwo w portal dostępu do wszystkich e-usług związanych z budownictwem, m. in. tych

realizowanych w naszym urzędzie” – dodaje Dorota Cabańska. Chodzi o Elektroniczny Dziennik Budowy, Elektroniczną Książkę

Obiektu Budowlanego czy elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB)

i Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Aktualnie w GUNB tworzony jest także interfejs programistyczny celem

zintegrowania aplikacji e-Budownictwo z dziedzinowymi programami biurowymi wykorzystywanymi w powiatowych

wydziałach architektury i budownictwa. Dzięki temu rozwiązaniu już w przyszłym roku urzędnicy otrzymają dane inwestorów,

pełnomocników i nieruchomości w systemie. Nie będą musieli wprowadzać tych danych ręcznie”.

 

Źródło informacji: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 

Zostaw komentarz