35 views 3 min

0

Komentarzy

Konferencja prasowa Ministra Mularczyka w Berlinie

- Grudzień 9, 2022
Konferencja prasowa Ministra Mularczyka w Berlinie

W dniach 6-7 grudnia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk złożył swoją pierwszą po objęciu funkcji wiceministra spraw zagranicznych oraz Pełnomocnika Rządu ds. Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, wizytę w Berlinie.

Wizytę w stolicy Niemiec Sekretarz Stanu rozpoczął od zwiedzenia miejsc upamiętniających tragedię
II wojny światowej, w tym Centrum Dokumentacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie i rozmowy
z Dyrektor Centrum Gundulą Bavendamm. Wiceminister Mularczyk odwiedził także Pomnik Pomordowanych Żydów Europy oraz teren po dawnej Operze Krolla, w której budynku Hitler uzasadniał napaść nazistowskich Niemiec na Polskę.

Sekretarz Stanu odbył konsultacje z niemiecką federalną minister budownictwa Klarą Geywitz,
a w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkał się z minister stanu ds. europejskich
i klimatu Anną Lührmann i sekretarzem stanu Andreasem Michaelisem. Przedmiotem rozmów z niemieckimi partnerami była kwestia otwartych polskich roszczeń odszkodowawczych za straty poniesione w wyniku II wojny światowej, a także dalece niewystarczające nakłady na naukę języka polskiego jako ojczystego w Niemczech, do jakich rząd federalny jest zobowiązany na mocy przepisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy z 1991 roku. Drugim wiodącym tematem była kwestia wojny na Ukrainie, w tym najpilniejszych wyzwań stojących przed sojusznikami Ukrainy i konieczności udzielenia solidarnej pomocy walczącej stronie ukraińskiej.

6. grudnia wiceminister Mularczyk uczestniczył w uroczystości symbolicznego zawieszenia wiechy na budynku przyszłej siedziby Ambasady RP w Berlinie. Prestiżowa inwestycja przy ulicy Unter den Linden ma zostać sfinalizowana w II połowie 2023 roku.

Ponadto Sekretarz Stanu odbył w Poczdamie rozmowę z premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke. W obszarze tematów dwustronnych szczególny nacisk położono na potrzebę rozwoju sieci infrastrukturalnej między oboma krajami, w tym zwiększenie liczby mostów na granicznej rzece Odrze. Wiceminister Mularczyk zaznaczył, że byłaby to niezwykle cenna inicjatywa, jednak trudno podejmować inżynieryjne wyzwania w sytuacji, gdy Unia Europejska blokuje Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Prezentując podczas konferencji prasowej dla niemieckich i polskich mediów Raport Strat Wojennych, wiceminister Mularczyk podkreślił, że „nie może być we wzajemnych relacjach tematów przemilczanych”. Dodał także, że „kwestia reparacji ma dla Polaków znaczenie fundamentalne – nie chodzi przy tym o kwestie polityczne, ale o godność Polski.” Według słów wiceministra Mularczyka Rzeczpospolita Polska oczekuje, że przekazana oficjalnie nota do rządu niemieckiego oraz analiza raportu obrazującego skalę polskich strat zainicjuje otwarty, merytoryczny dialog między obydwoma krajami, który doprowadzi do satysfakcjonującego rozstrzygnięcia kwestii odszkodowań wojennych.

Źródło: msz.gov.pl

Zostaw komentarz