98 views 3 min

0

Komentarzy

Likwidacja Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI)

- Listopad 13, 2017

Likwidacja Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI)
Ambasada RP w Hadze uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., wszczęto proces likwidacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) w Hadze. Termin zakończenia likwidacji Wydziału został ustalony na dzień 15 grudnia 2017 r.
Powyższe działanie stanowi realizację ustawy z 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (PAIiH). Agencja jest odpowiedzialna m.in. za kreowanie strategii wsparcia eksportu i inwestycji zagranicznych, realizację polityki promocji polskiej gospodarki i oferowanie usług doradczych dla polskich eksporterów i inwestorów. Misją PAIiH jest również tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz wsparcie dla polskich produktów i usług. Agencję będzie wspomagać sieć Zagranicznych Biur Handlowych, które przyjmą formę oddziałów lub spółek lokalnego prawa handlowego, funkcjonujących na zasadach quasi komercyjnych i ukierunkowanych na zindywidualizowane wsparcie dla przedsiębiorcy zainteresowanego ekspansją na danym rynku zagranicznym. ZBH nie będą – w przeciwieństwie do WPHiI – wchodzić w skład struktur placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. planuje utworzenie Zagranicznego Biura Handlowego z siedzibą w Amsterdamie w 2018 r. i ma ono przejąć zadania dotychczas realizowane przez likwidowany WPHiI w tym, m.in.:
· udzielanie informacji o rynku (analizy, raporty, poradniki),
· współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami otoczenia biznesowego,
· organizację szkoleń dla polskich i zagranicznych firm,
· weryfikację partnerów biznesowych,
· organizację misji gospodarczych,
· pomoc we wprowadzeniu produktów na rynek,
· tworzenie kampanii promocyjnych i medialnych.

Jednocześnie informujemy, że w czasie poprzedzającym otwarcie Zagranicznego Biura Handlowego, w przypadku zainteresowania polskich przedsiębiorców ekspansją na rynku niderlandzkim lub nawiązaniem kontaktów z partnerami lokalnymi, prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z PAIiH S.A. (http://www.paih.gov.pl/kontakt); Departament Promocji Gospodarczej, tel.: +48 22 334 99 26.

Ambasada RP w Hadze będzie kontynuowała swoje dotychczasowe działania na rzecz wspierania polskich interesów polityczno-gospodarczych w Królestwie Niderlandów, m.in. poprzez::
· ochronę praw i interesów polskich podmiotów gospodarczych i podejmowanie interwencji wobec władz holenderskich w przypadku ich naruszania,

· promowanie Polski jako wiarygodnego partnera w kontaktach handlowych i inwestycyjnych oraz polskich osiągnięć gospodarczych,

· rozbudowę polsko – holenderskiej bazy traktatowej i tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego.

W tych sprawach uprzejmie prosimy o kontakt na adres :

Ambasada RP w Hadze
Alexanderstraat 25, 2514 JM Deen Haag
Tel. (0031-70) 79 90 100
e-mail: haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Źródło: Ambasad RP w Hadze

Zostaw komentarz