22 views 26 sec

0

Komentarzy

Mosty Zrozumienia: Bioetyka w Centrum Dialogu

- Marzec 27, 2024
Mosty Zrozumienia: Bioetyka w Centrum Dialogu

Centrum Dialogu w Paryżu zaprasza na kolejne ważne spotkanie poświęcone debacie na temat “Spór o in vitro,
eutanazję i inne bioetyczne kwestie”. W czasach, gdy nauka rozwija się w zawrotnym tempie,
a możliwości technologiczne przekraczają granice wyobraźni, pojawiają się nowe wyzwania etyczne.

Spotkanie ma na celu stworzenie przestrzeni dla otwartej i szanującej dyskusji na temat najbardziej
kontrowersyjnych i aktualnych tematów bioetycznych, takich jak techniki wspomaganego rozrodu,
kwestie związane z końcem życia, prawa pacjentów oraz moralne i etyczne aspekty postępu medycznego.

Eksperci z różnych dziedzin, w tym lekarze, etycy, prawnicy oraz przedstawiciele różnych wyznań i środowisk społecznych,
zostaną zaproszeni do podzielenia się swoimi poglądami, aby wspólnie szukać mostów zrozumienia między różnorodnymi perspektywami.
Dołącz do nas w Centrum Dialogu w Paryżu, aby wziąć udział w tej istotnej rozmowie.

Hasztagi:
#CentrumDialoguParyż #Bioetyka #SpórOInVitro #EutanazjaDebata #MostyZrozumienia
#EtykaWMedycynie #PrawaPacjentów #DialogSpołeczny #WyzwaniaBioetyczne #PostępMedyczny
#DyskusjaBioetyczna #RozwójNauki #TechnologiePrzyszłości #EtykaILudzkość #DebatyBioetyczne

Zostaw komentarz