76 views 21 sec

0

Komentarzy

Możliwe strajki w Norwegii z powodu brak porozumienia w kwestii wynagrodzeń

- Sierpień 18, 2020
Zjednoczona Federacja Związków Zawodowych nie doszła do porozumienia w sprawie wynagrodzeń z Federacją Norweskiego Przemysłu (Norsk Industri). Cała sytuacja w Norwegii dotyczy 27 tys. pracowników, więc może dojść do strajków, jeśli ugoda nie zostanie podpisana do 21 sierpnia.
Z powodu wybuchu pandemii koronawirusa, pierwsze rozmowy zostały przełożone. Na początku sierpnia, podczas spotkania nie zostało ustalone wspólne stanowisko.
Do 21 sierpnia Fellesforbundet i Norsk Industri muszą uzgodnić nową ugodę. Prowadzone są przymusowe mediacje, jeśli zakończą się porażką, mogą doprowadzić do strajków.
Na tych mediacjach opierają się rozmowy kolejnych związków zawodowych i federacji pracodawców. Problemem mogą okazać się żądania pracowników. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców z góry założyły, że nie przystaną na propozycje związkowców. Odrzucone zostają wszelkie pomysły zwiększenia wynagrodzeń oraz wprowadzenia dodatków do pensji.
Zdjęcie: PepeTV
Źródło: mojanorwegia.pl
Zostaw komentarz