100 views 10 sec

0

Komentarzy

Msza Święta PMK Dortmund 28 czerwca 2015

- Lipiec 1, 2015

Msza Święta PMK Dortmund 28 czerwca 2015

Msza święta dziękczynna w intencji

odchodzącego na emeryturę

Księdza Prałata Ryszarda Mroziuka – proboszcza

Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie

oraz powitanie nowego proboszcza

księdza Bartłomieja Ilków.

Msze świętą celebrowali

ks. bp. Wiesław Lechowicz –

delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,

ks. prałat Stanisław Budyń, ks. prałat dr Ryszard Mroziuk,

ks. proboszcz Bartłomiej Ilków, Pfr. Ludger Hojenski,

Wikariusz Generalny Kurii we Wrocławiu

ks. dr Marian Biskup,

Pfr. Josef Knappik,

Prowincjał ks. Edmund Druz SChr,

ks. proboszcz Alfred Gryniewicz,

ks. proboszcz Marian Wagner,

ks. dr. Stanisław Świdziński,

ks. prałat dr Radzisław Ambroziak.

Produkcja

PepeTV

Kamery :

Sylwia Płonka

Piotr Płonka

Oskar Płonka

Montaż:

Piotr Płonka

Copyright PEPE MMXV

www.pepetv.eu

www.pepe-studio.de

ak.

Zostaw komentarz