12 views 4 min

0

Komentarzy

Na cele klimatyczne Polska przeznaczyła ponad 100 mld zł

- Wrzesień 8, 2022

Na cele klimatyczne Polska od 2013 do sierpnia 2022 r. przeznaczyła 105 mld zł. To więcej niż wyniosły wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort dodał, że KE nie miała uwag do polskich raportów z wydatkowania środków z aukcji.

Jak poinformował resort klimatu, Polska, pozyskując środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, jest zobowiązana nie tylko do wydatkowania ich zgodnie z obowiązującym we Wspólnocie Europejskiej prawem, ale i składania sprawozdań z wykorzystania dochodów z tychże aukcji. Od 2013 r. kiedy państwa członkowskie zaczęły składać raporty z wydatkowania środków z aukcji, Komisja Europejska nie zgłosiła uwag do prezentowanych przez Polskę raportów – podkreślono.

Dyrektywa ETS

Ministerstwo przypomniało, że dyrektywa 2003/87/WE (Dyrektywa ETS) przewiduje, że wpływy ze sprzedaży uprawnień na aukcjach są dochodami publicznymi rozdysponowywanymi przez państwa członkowskie. Zgodnie z dyrektywą ETS co najmniej 50 proc. wpływów lub ich równowartość powinno być przeznaczane na cele klimatyczne. Dotyczą one transformacji sektora energetycznego i inwestycji w odnawialne źródła energii czy zachęt do przestawiania się na mniej emisyjny transport.
Obejmują też środki służące poprawieniu efektywności energetycznej, sieci ciepłowniczych i termomodernizacji budynków lub dostarczeniu wsparcia finansowego w celu uwzględnienia aspektów społecznych w przypadku gospodarstw domowych o niższych i średnich dochodach – podano. Resort zwrócił uwagę, że nakłady te mogą mieć również charakter m.in. ulg podatkowych.

Ponad 100 mld zł

Jak podał resort klimatu, całkowita kwota finansowania na cele klimatyczne, w tym mobilizowanego ulgą podatkową, wyniosła w Polsce co najmniej 105 mld złotych. Stanowi to więcej niż wyniosły w tym czasie wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Ministerstwo wskazało, że w latach 2013-2022 (sierpień) na cele klimatyczne przeznaczono kolejno: na wsparcie OZE – 18,7 mld zł; wsparcie najuboższych odbiorców energii – 14,1 mld zł; wsparcie publicznego transportu zbiorowego – 39,2 mld zł; na wsparcie przemysłów energochłonnych – 5,1 mld zł.

Resort dodał, że na wsparcie podmiotów sektora energetycznego z przeznaczeniem na działania inwestycyjne wpisujące się w strategię jego transformacji przekazano 6,8 mld zł; na odliczenia od dochodów w ramach wspierania termomodernizacji i remontów przez wprowadzenie tzw. ulgi termomodernizacyjnej – 21,4 mld zł (skutek dla budżetu to ubytek dochodów o 3,8 mld zł); natomiast na rozwój elektromobilności przekazano 0,3 mld zł.

Podkreślono, że wszystkie te cele są zgodne z celami wyszczególnionymi i opisanymi w dyrektywie. “Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem państwa członkowskie zobowiązane są do corocznego przygotowania i przedłożenia Komisji Europejskiej sprawozdania o wykorzystaniu dochodów uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji lub ich równowartości finansowej. Komisja Europejska nie zgłaszała uwag do przedstawionego sprawozdania. Dotyczy to zarówno ostatniego rozliczenia, jak i wszystkich sprawozdań z wydatkowania środków z aukcji ETS, jakie Polska przedłożyła od 2013 r.” – zaznaczyło ministerstwo.

IAR/PAP/PR24.pl/

Zostaw komentarz