10 views 5 min

0

Komentarzy

Na grzyby!

- Sierpień 18, 2021

Kwitnące łąki i lasy pełne grzybów i jagód kuszą wielu turystów, zwłaszcza latem.

Ale czy zbieranie jest w ogóle dozwolone?

W miesiącach letnich wędrowcy i spacerowicze regularnie przynoszą kwiaty, grzyby i owoce ze swoich wycieczek.

W celach rekreacyjnych można w każdej chwili wejść do lasu, ale istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać:

– do dwóch kilogramów grzybów dziennie na osobę można zebrać na użytek własny, jeżeli właściciel

gruntu nie wprowadzi żadnych ograniczeń
– w przypadku jagód ustawa o lasach (Forstgesetz) nie określa konkretnej ilości, ale zbieranie w celach

komercyjnych jest wyraźnie zabronione.

Każdy, kto zbierze za dużo grzybów, musi spodziewać się wysokich kar pieniężnych. Przeciętne taka

kara wynosi 150 euro, a nadwyżka zostaje skonfiskowana przez leśnika czy policjanta. W przypadku

bardzo dużej, komercyjnej zbiórki może zostać nałożona kara sądowa i administracyjna w wysokości do 730 euro.
Każda osoba ma prawo do wejścia i pobytu na terenach leśnych w celach rekreacyjnych. Obowiązuje

jednak zasada, że grzyby i jagody są własnością właścicieli lasów lub stanowią własność państwową.

Właściciel lasu może również wyraźnie zakazać wejście na swój teren, ograniczyć je i obciążyć karą

pieniężną, w przypadku zebrania grzybów czy jagód na jego prywatnm terenie.
Ustawa o lasach mówi, że właściciel jest zobowiązany, by zakaz był wyraźnie wyeskponowany przy

wejściu do lasu, np. w formie tablicy ostrzegawczej. Bez odpowiednich znaków można założyć, że

właściciel lasu toleruje zbiory i w związku z tym wyraża na nie zgodę.
Ustawa o lasach zabrania zorganizowanych zbiórek grzybów owoców leśnych. Niedozwolone jest

także zbieranie nasion niektórych roślin drzewiastych w celach komercyjnych.

Każdy kraj związkowy ma swoje odmienne przepisy, pamietajmy o nich!

– W Dolnej Austrii przy zbieraniu kwiatów obowiązuje tzw. “zasada bukietu”, tzn. że łodygi bukietu

można objąć kciukiem i palcem wskazującym. Nie tylko kwiaty są chronione, ale także wszystkie inne

części rośliny. Należą do nich korzenie i cebulki. Rośliny pod specjalną ochroną nigdy nie mogą być zbierane.
– W Górnej Austrii pod ochroną jest na przykład borowik żółtopory, mleczaj smaczny czy berłóweczka

zimowa, co oznacza, że istnieje całkowity zakaz ich zbierania!
– W Karyntii można zbierać borowiki szlachetne i kurkitylko od 15 czerwca do 30 września i tylko

od godz. 7. 00 do 18. 00.
– W Tyrolu można wybrać się na grzyby tylko w godz. 7. 00 do 19. 00.
– W Salzburgu na grzyby mogą wybrać się tylko wytrawni grzybiarze, tzn. osoby znające się na grzybach!

W Austrii istnieje ogólne prawo do swobodnego przemieszczania się, zgodnie z którym na większość obszarów

można wejść bez specjalnego zezwolenia. Prawo to dotyczy dróg publicznych, ulic i parków, lasów, polan leśnych,

dróg leśnych oraz żwirowych brzegów rzek i nieużytków powyżej linii drzew. Na tych terenach dozwolone są nie

tylko spacery, ale także wspinaczka i narciarstwo biegowe. Ale uwaga, tu też często są tereny prywatne! Na wjazd

prywatnych pojazdów, jazdę konną lub biwakowanie potrzebna jest wyraźna zgoda właściciela terenu. Jazda na

rowerze dozwolona tylko na wyznaczonych trasach, w lesie jest zabroniona!
Podczas spaceru należy zawsze sprawdzać, czy są znaki mówiące “zakaz wstępu”. Naruszenie tego zakazu jest

aktem naruszenia miru domowego i nietstety może oznaczać nałożenie kary.

Zródło:http://polonika.at/index.php/miesiecznik/przewodnik-poloniki/105-przewodnik-poloniki/3100-na-grzyby

Zostaw komentarz