30 views 41 sec

0

Komentarzy

Nagrody POLONICUS 2015 wywiady .

- Maj 11, 2015

Polonicus, wyróżnienie europejskiej Polonii, hołdujące dialogowi, ruchowi jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie .
Przyznawane od 7 lat.
Wywiady z :

Prof. Gesine Schwan – Polonicus Dialog polsko-niemiecko-europejskiego
Prof. Jan Miodek – Polonicus Zasługi dla polskiej kultury
Ks. prałat Stanisław Budyń – Polonicus Animacja życia polonijnego

Nagrody POLONICUS 2015
Akwizgran
Muzyka:
Chóru Benedictus

Kamery:
Sylwia Płonka
Piotr Płonka
Marek Płonka

Montaż:
Piotr Płonka
Mateusz Żegliński
Dźwięk:
Eugen Bak

POLONICUS 2015
Mateusz

Zostaw komentarz