Nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji

- Wrzesień 2, 2020

Przepisy dotyczące m.in. trwania izolacji i kwarantanny z powodu COVID-19 zostały zmienione. Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał dwa rozporządzenia w tej sprawie. Oba weszły w życie 2 września.

A  mowa o rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, a także o rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Rozporządzenia weszły w życie 2 września.

Nowe zasady:

  • skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni,
  • powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta,
  • lekarz może zwolnić z izolacji osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów,
  • osobę, u której objawy nie wystąpiły, wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę.

U osób z deficytami odporności (immunoniekompetentnych) czas izolacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia, do 20 dni. Przepisy dopuszczają też możliwość zakończenia izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

 

Przepisy stanowią też m.in., że w izolatoriach wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. W jej ramach m.in. ocenia się stan ogólny pacjenta, mierzy temperaturę ciała oraz podaje zlecone przez lekarza leki. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu pacjenta z izolatorium odbywa się wizyta lekarska. Lekarz może udzielać porad również zdalnie.

 

Teleporada w 7 dniu izolacji

Jak przekazał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, “7 dnia wszyscy chorzy otrzymują SMS-a z Ministerstwa Zdrowia z informacją o konieczności skorzystania z Teleporady, czyli konsultacji lekarskiej”

– Jeżeli lekarz podczas tej Teleporady nie będzie miał innych zaleceń, zwalniani z izolacji jesteśmy na dziesiąty dzień w przypadku pacjenta bezobjawowego, na 13 dzień, najczęściej, w przypadku pacjenta objawowego, ale oczywiście może to być 16 czy 19 dzień, biorąc pod uwagę te trzy dni od ustania objawów – wyjaśniał Andrusiewicz

– Kwarantanna jest obligatoryjna 10 dni. W dziesiątym dniu automatycznie jesteśmy z tej kwarantanny zwalniani. W izolacji, jeśli lekarz zaleci podczas Teleporady, że powinniśmy zostać w izolacji domowej dłużej, w tej izolacji musimy pozostać – przekazał rzecznik resortu zdrowia.

 

 

Źródło: pap/iar/TVN24

 

Zostaw komentarz