18 views 2 min

0

Komentarzy

ODLICZANIE DO XXXI FORUM EKONOMICZNEGO

- Sierpień 18, 2022

Jak wygląda ranking krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów Zachodnich w obszarze wsparcia startupów? Jaka jest dynamika zmian w rankingu w porównaniu z rokiem 2021? Które z krajów regionu są liderami w obszarze dostępu do funduszy Venture Capital (VC), a które mają najlepiej rozwinięte akceleratory?

W tegorocznym rankingu systemów wspierania startupów w Europie Środkowo-Wschodniej „liderami” okazały się Estonia i Litwa. Czechy znalazły się na trzecim miejscu, Polska natomiast spadła z zajmowanego uprzednio trzeciego miejsca na czwarte, na 5 miejscu znalazła się Słowenia, a na 6 – Łotwą. Kraje te znalazły się w grupie „wschodzących gwiazd”.

Opracowanie, w którym przeanalizowano systemy wspierania startupów w 13 krajach EŚW i Bałkanów Zachodnich (Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Ukraina), jest pogłębieniem analogicznych badań z lat 2019, 2020 i 2022. Siedem systemów wsparcia startupów zaliczono do kategorii „rozwijające się”.

Waga poszczególnych czynników składających się na systemy wspierania startupów w państwach EŚW jest następująca: fundusze (VC) – 18,18 proc., rozwój społeczno-gospodarczy – 15,45 proc., akceleratory startupów – 14,55 proc., klastry – 13,64 proc., agencje rządowe – 6,36 proc., podatki – 10 proc., rozpoznawalność sukcesów startupów w poszczególnych państwach – 4,55 proc., przedsiębiorczość akademicka – 6,36 proc., ochrona praw własności intelektualnej – 5,45 proc., piaskownice regulacyjne – 1,82 proc.

W których elementach nastąpił rozwój systemu wsparcia startupów w Polsce? W których kategoriach Polska wypada najlepiej, a w których nastąpił regres? Czy Polska jest krajem otwartym i nastawionym pozytywnie do rozwoju startupów? Zachęcamy do zakupu V edycji raportu SGH i Forum Ekonomicznego, gdzie znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. Premiera odbędzie się 06.09!

Zostaw komentarz