105 views 2 min

0

Komentarzy

Osoby pracujące w szczególnych warunkach. ZUS przypomina o ważnym terminie

- Marzec 20, 2023

– Do 31 marca płatnicy składek muszą złożyć dokument ZUS ZSWA za osoby, które w ubiegłym roku choć jeden dzień pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

– Formularz ZUS ZSWA (zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) muszą przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących taką pracę oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Deklarację ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje do ZUS-u do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.

Termin składania wniosków

Termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA za 2022 rok upływa 31 marca. ZUS wyjaśnił, że złożenie takiego dokumentu po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, w której pracownik, za którego była opłacana składka na FEP złoży wniosek o emeryturę pomostową.

Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast w przypadku upadłości bądź likwidacji firmy taki dokument należy przekazać najpóźniej w dniu złożenia formularza ZUS ZWPA, czyli w momencie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek.

W formularzu ZUS ZSWA należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek, osób wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy, w których była wykonywana. Należy również wskazać kod tytułu ubezpieczenia, z którym pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń i wymiar czasy pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA znajdują się w poradniku “ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”.

/ZUS

 

 

 

 

Zostaw komentarz