88 views 3 min

0

Komentarzy

Pasja Golgota Trzeciego Tysiąclecia w Rzymie i Brukseli

- Luty 11, 2020

Projekt Pasja Golgota Trzeciego Tysiąclecia odbył się po raz pierwszy w roku 2018 w Niemczech, w Berlinie i Kolonii. W roku 2019 projekt był kontynuowany i odbył się we Francji, w Paryżu oraz w Aulney sois Bois. Wydarzenia patronatem objęli ambasadorowie Polski w Niemczech, prof. A. Przyłębski i we Francji, prof. T. Młynarski. Zarówno w Niemczech jak i we Francji uczestniczyła w koncertach bardzo licznie Polonia. Koncerty odbiły się ogromnym echem w prasie i telewizji. Kolejnymi stolicami europejskimi, w których zaprezentujemy projekt są Rzym i Bruksela.Wydarzenie w Rzymie objęła patronatem Ambasador RP w Rzymie, pani Anna Maria Anders.

Promocja Polski i dbałość o dobry wizerunek naszego kraju powinny być dla każdego Polaka zadaniem nadrzędnym. To nie tylko zapobieganie “podcinaniu naszych polskich i chrześcijańskich korzeni” i walka z narodowym nihilizmem jakże widocznym poza granicami naszego kraju. Dbałość o utrwalanie prawdy historycznej osadzonej na fundamencie chrześcijańskim oraz rozbudzanie naszej dumy narodowej wynikającej z podkreślania tożsamości to zadanie dla każdego, kto nie tylko Polakiem się zwie ale dla tego, kto tę Polskość w duszy nosi i dba o nią jak o swoją Matkę. Pasja Golgota Trzeciego Tysiąclecia to medialne, trójfilarowe wydarzenie będące połączeniem literatury, sztuki i muzyki, oparte na artystycznej wizji współczesnej Drogi Krzyżowej wybitnego polskiego malarza Jerzego Dudy Gracza oraz literackiej interpretacji jego Golgoty – zamieszkującej od prawie 30 lat w Niemczech, Ewy Piaseckiej – Sikory.

Całość wydarzenia uzupełnia przepiękna szata muzyczna złożona m.in z utworów Chopina, Webera, Bacha w wykonaniu zdolnych młodych artystów( Pianista- Dominik Kisiel nominowany do Fryderyków 2019) tak z sekcji jazzowej jak i klasycznej a także śpiewaczki Cappella Gedanensis, Joanny Sperskiej. Po Pasji w Berlinie i w Kolonii odczytany był list dziękczynny dla organizatorów
Golgoty od śp. marszałka seniora Kornela Morawieckiego, w którym podkreślił on istotę dbałości o wizerunek naszego kraju poza jego granicami poprzez pielęgnowanie i krzewienie naszej tradycji, kultury i wiary:
…”W czasie drogi krzyżowej kontemplujemy mękę Pana i swoje życie. Jak on, Jezus
żyje w nas, tak my będziemy żyli w dzieciach i w pokoleniach, które przyjdą po nas.
To wiara w dar życia silniejszego niż śmierć.
Dziękuję organizatorom tej Golgoty. Dziękuje wszystkim, dla których Polska jest
ważna. Wszystkim dla których wartością jest krzyż, znak miłości – znak Europy…”

Zostaw komentarz