76 views 5 min

0

Komentarzy

Patkowski: Polska jest wiarygodna dla inwestorów

- Sierpień 31, 2021

– Polska jako kraj wiarygodny dla agencji ratingowych, ale także i Komisji Europejskiej jest wiarygodna

dla inwestorów – przekonywał minister Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych podczas podsumowania III Forum wGospodarce

Pandemia COVID-19 przebudowała geopolitycznie świat. Walka z kryzysem trwa nie tylko w obszarze polityki zdrowotnej,

ale również z wymiarze gospodarczym. Przedstawiony przez rząd Polski Ład to plan rozwoju na najbliższą dekadę, który

pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny. W tym kontekście wiodącą

rolę pełni Ministerstwo Finansów, dlatego wypowiadał się minister Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Podczas tych debat, w których także brałem udział, padały pytania – „co powoduje, że Polska jest atrakcyjnym państwem

do inwestycji?”. Pierwszą taką rzeczą z punktu widzenia mojej działalności jest stabilność makroekonomiczna. Polska jako

kraj wiarygodny dla agencji ratingowych, ale także i Komisji Europejskiej jest wiarygodna dla inwestorów. Te dwie znane

świętości z Maastricht, czyli relacja długu do PKB i deficytu do PKB z bieżącego roku są gwarantem wiarygodności państwa.

Warto wspomnieć, że w 2020 roku, tak jak wszystkie kraje na świecie, tak i Polska przynajmniej jednej świętości nie spełniła.

Chodzi o relację deficytu do PKB, choć nie był rekordowy. Drugi już spełniliśmy – mówił Patkowski.

W 2022 roku zgodnie z tym co przewidujemy, obie świętości zostaną spełnione. Czyli ten dług będzie spadał. Z drugiej

strony nie można zakładać, że kryzys związany z pandemią się skończył. W związku z czym deficyt niższy na tle innych państw

UE daje nam bufor, gdyby koronakryzys wywołał trudne decyzje. Musimy brać pod uwagę, że koronawirus wymyka

się z ekonomicznych racji. Ale ekonomia daje nam możliwość stworzenia pewnego bufora. Następna rzecz – magnesem dla

inwestorów jest ewolucja jaką przeszliśmy od lat 90-tych. Wtedy najchętniej mówiono, by zwalniać zagranicznych inwestorów

z podatków. Teraz widzimy, że inne kryteria są ważniejsze. To przede wszystkim otoczenie infrastrukturalne i społeczne.

To przestrzeganie trendów, które płyną nie tylko z Komisji Europejskiej. Warto wspomnieć, że nie moglibyśmy mówić

o dobrej infrastrukturze, gdyby nie wydatki publiczne. Powoli wracamy do konsolidacji wydatków publicznych, ale pewne

wydatki są niezbędne. Badania PIE pokazywały, że brak zaciągania zobowiązań przez sektory publiczne to przerzucanie

obowiązków na przedsiębiorców. Państwo luzuje sektory prywatne. Chronimy firmy i obywateli przed zaciąganiem

długów – podkreślił Patkowski.

Trzecim magnesem jest sektor bankowy. W marcu zeszłego podjęliśmy decyzję zwolnienia sektora bankowego z obowiązku

spełnienia bufora ryzyka systemowego. Sektor bankowy z dnia na dzień zyskał 40 miliardów złotych, dzięki czemu mógł być

bardziej aktywny na rynku. Sektor bankowy jest bardzo płynny, a jednocześnie bezpieczny. Dostęp do płynnego kredytu też

pokazuje, że warto przyciągać do nas inwestycje. Czwarta rzecz jest chyba najbardziej kontrowersyjna. To stabilność legislacyjna.

Rząd będzie konsekwentnie dążył do sprawiedliwego systemu podatkowego w Polsce. Ta stabilność jest zawsze najtrudniejszą

rzeczą, jaką może zapewnić rząd. Ale chcę podkreślić, że zawsze bierzemy pod uwagę, by szanować plany inwestycyjne tych,

którzy rozpoczynają lub rozszerzają działalność w Polsce – podsumował.

Forum wGospodarce.pl - zobacz specjalny dodatek / autor: Fratria
Forum wGospodarce.pl – zobacz specjalny dodatek / autor: Fratria

Czytaj też: Forum wGospodarce – podsumowaliśmy III edycję

KG

Zostaw komentarz