54 views 57 sec

0

Komentarzy

Patronat i wręczenie sztandaru im. gen. Stanisława Maczka w szkole w Bredzie

- Kwiecień 6, 2019

30 marca w Bredzie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru Szkole Polonijnej im. gen. St. Maczka. Obranie generała na patrona szkoły miało na celu wskazanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania, kontynuację kultywowania tradycji oraz wychowania w duchu polskim. Gospodarzem i organizatorem uroczystości był Zarząd Fundacji Pro Polonia oraz społeczność Szkoły Polonijnej. Na miano Rodziców Chrzestnych sztandaru wybrani zostali Ad Figiel i Joanna Wielgat, potomkowie gen. Stanisława Maczka oraz por. Mariana Plichty działających w 1. Dywizji Pancernej. Co istotne, ceremonia odbyła się w przeddzień urodzin generała Maczka dla uczczenia 75. rocznicy wyzwolenia Bredy.

#patronat#sztandar#stanisławmaczek#breda#szkołapolonijna

Zostaw komentarz