169 views 12 sec

0

Komentarzy

Pepe Info 10 lat Polish City Club Paris (PCC)

- Sierpień 21, 2023
Pepe Info 10 lat Polish City Club Paris (PCC)

“Polish City Club Paris: Siła Polonii w Europie” to inspirujący dokument ukazujący działania Polish City Club Paris (PCC),
klubu założonego przez polskich profesjonalistów pracujących w Londynie.

Film prezentuje misję i działania klubu, który ma na celu integrację i budowanie silnej Polonii w Europie.
W trakcie filmu odkrywamy, jak członkowie PCC angażują się w promowanie Polski, wymianę wiedzy między polskimi profesjonalistami,
politykami i społecznościami międzynarodowymi oraz zainteresowanie międzynarodowych środowisk biznesowych sprawami związanymi z Polską.
Film ukazuje także, jak PCC przyczynia się do tworzenia dobrze połączonej i
odnoszącej sukcesy społeczności polskich profesjonalistów w Wielkiej Brytanii i Francji.

#PolishCityClubParis #Polonia #Europa #PCC #Integracja #PromocjaPolski #WymianaWiedzy
#Profesjonaliści #Biznes #Politycy #SpołecznościMiędzynarodowe #SilnaPolonia #PolskiBiznes
#PolskaSpołeczność #WielkaBrytania #Francja #PolskiKlub #MiędzynarodowyBiznes #PolskiProfesjonalizm

Zostaw komentarz