51 views 55 sec

0

Komentarzy

Pepe Info Dyktando Polonijne

- Maj 15, 2023
Pepe Info Dyktando Polonijne

Dyktando Polonijne w Beneluksie 2023 był nie tylko okazją do podkreślenia ważności naszego języka ojczystego, ale także do umocnienia więzi między Polonią w tym regionie.

Było to wyjątkowe wydarzenie, które zjednoczyło nas jako społeczność i pokazało, jak silne są nasze więzi kulturowe i językowe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizatorom, wolontariuszom i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Dyktanda Polonijnego w Beneluksie 2023.

To właśnie dzięki wam, polska społeczność w Beneluksie może rozwijać się, promować polską kulturę i język oraz budować silne więzi między nami.

PepeTV Telewizja Polonijna Na Świecie

Zostaw komentarz