84 views 13 sec

0

Komentarzy

Pepe Info “Polska umacnia więzi ze Szwajcarią: Konsulat Honorowy RP otwarty w Lugano”

- Sierpień 16, 2023
Pepe Info “Polska umacnia więzi ze Szwajcarią: Konsulat Honorowy RP otwarty w Lugano”

Polska rozszerza swoją obecność w Szwajcarii, otwierając Konsulat Honorowy w Lugano.
Jest to pierwsza polska placówka konsularna we włoskojęzycznej części Szwajcarii
w ponad 100-letniej historii stosunków polsko-szwajcarskich.
Okręg konsularny nowej placówki obejmuje terytorium kantonu Ticino,

który przeszedł spektakularną transformację gospodarczą w ostatnich 30-40 latach.
Polskim Konsulem Honorowym w Lugano został pan Gian-Luca Lardi, posiadający bogate doświadczenie menedżerskie w Szwajcarii i za granicą.

Obecność konsulatu ma na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej, kulturalnej i społecznej pomiędzy Polską a Szwajcarią.
Ambasador RP w Szwajcarii, Iwona Kozłowska, podkreśla znaczenie przyjaznych relacji z kantonem Ticino i oczekuje na rozwój współpracy
dzięki otwarciu Konsulatu Honorowego RP w Lugano.

Hasztagi: #Polska #Szwajcaria #KonsulatHonorowy #Lugano #Ticino #StosunkiDyplomatyczne #WspółpracaGospodarcza
#WspółpracaKulturalna #TransformacjaGospodarcza #GianLucaLardi #IwonaKozłowska #AmbasadorRP
#RelacjeMiędzynarodowe #Innowacyjność #Kościuszko #Historia #DwustronnaWspółpraca

Zostaw komentarz