9 views 3 min

0

Komentarzy

Pierwsza Szkoła Polska w Essen – zapisy

- Grudzień 18, 2022
Pierwsza Szkoła Polska w Essen – zapisy

Rekrutacja

Dyrektor SPL Essen ogłasza Rekrutację do Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą w Essen. 

Informacje ogólne : 

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą w Essen, jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie ( ORPEG) na zlecenie Ministerstwa Szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole działającej w systemie niemieckim- czyli języka polskiego, a w klasach starszych dodatkowo wiedzy o Polsce czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie.

W skład szkoły wchodzi 8- letnia Szkoła Podstawowa .

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe.

Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej: 

  • język polski w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej;
  • język polski od klasy IV SP aż do jej ukończenia ;
  • wiedza o Polsce od klasy IV SP aż do jej ukończenia.

System zjazdów: 

Uczniowie w ciągu roku szkolnego mają 20 zjazdów, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego oraz począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej- wiedzy o Polsce. Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty. Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami co 2 tygodnie.

Przyjmowanie uczniów do szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej: 

W roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej SP przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2015 ( siedmiolatki). Dzieci urodzone w roku 2016 ( sześciolatki) przyjmowane są do Szkoły Polskiej w miarę wolnych miejsc.

Do klas starszych

Dzieci starsze przyjmowane są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy programowo niższej uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem mailowego adresu służbowego dyrektora szkoły essen@orpeg.pl

Dokumenty wymagane przy zapisie:

Dokumentację rekrutacyjną stanowią:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły Polskiej– załącznik nr 1,
  2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b,
  4. zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4.Zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane,
  5. powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5,

Linka do strony

Źródło: ORPEG

Zostaw komentarz