320 views 2 min

0

Komentarzy

Polonia Na Żywo – Gość Ambasador Dariusz Pawłoś

- Czerwiec 17, 2023
Polonia Na Żywo – Gość Ambasador Dariusz Pawłoś

Nasz wywiad z ambasadorem RP w Berlinie, panem Dariuszem Pawłoś, był niezwykle inspirującym spotkaniem, podczas którego rozmawialiśmy o 5. Międzynarodowym Dniu Roweru oraz o polonii i Polakach w Niemczech. Pan Ambasador podzielił się swoimi refleksjami i doświadczeniem dotyczącym roli roweru jako ekologicznego środka transportu oraz o wpływie Polaków na życie społeczne w Niemczech.

Rozmowa skupiła się na znaczeniu roweru jako środka transportu przyjaznego dla środowiska. Pan Ambasador podkreślił, że 5. Międzynarodowy Dzień Roweru jest doskonałą okazją do promowania zdrowego trybu życia, ekologicznych rozwiązań transportowych oraz budowania więzi między społecznościami.

Ambasador Pawłoś poruszył również temat polonii i Polaków w Niemczech. Podkreślił, że Polacy odgrywają istotną rolę w niemieckim społeczeństwie, przyczyniając się do różnorodności kulturowej i gospodarczej kraju. Wspomniał o sukcesach Polaków w różnych dziedzinach, ich zaangażowaniu w lokalne społeczności oraz o roli, jaką pełnią w budowaniu mostów między Polską a Niemcami.

Wywiad z ambasadorem RP w Berlinie dał nam szansę bliższego spojrzenia na perspektywę dyplomatyczną i społeczną dotyczącą Polaków w Niemczech. Pan Ambasador podkreślił, że współpraca, wzajemne zrozumienie i integracja są kluczowe dla dalszego rozwoju relacji między naszymi dwoma krajami.

  1. Międzynarodowy Dzień Roweru o polonii i Polakach w Niemczech stanowi doskonałą okazję do refleksji i promocji polskiej kultury, historii i osiągnięć w tym kraju. Dzięki naszym rozmowom z ambasadorem Pawłoś-em, otrzymaliśmy cenne spojrzenie na temat roli roweru jako środka transportu, a także na wkład i znaczenie Polaków w niemieckim społeczeństwie.

#AmbasadorRP #Berlin #DariuszPawłoś #MiędzynarodowyDzieńRoweru #Polonia #PolacywNiemczech #Rower #Ekologia #Społeczeństwo #Współpraca #Kultura

Zostaw komentarz