72 views 3 min

0

Komentarzy

Polska wśród europejskich liderów wzrostu produktywności pracy. Rosną pensje

- Marzec 21, 2023

 

Polska znajduje się wśród europejskich liderów wzrostu produktywności pracy. Od 2013 r. wzrost produktywności godziny pracy w Polsce jest większy o 24 proc., niewiele mniej niż na Litwie i w Estonii. Jest to zdecydowanie więcej niż średnia unijna wynosząca 7,6 proc. wzrostu dla tego okresu.

Zgodnie z raportem PIE, najwyższy wzrost produktywności godzinowej w Polsce odnotowano w sektorze usług związanych z informacją i komunikacją (o 49 proc.). Nieco niższe wzrosty, choć powyżej średniej unijnej, zanotowały polskie rolnictwo i przetwórstwo. Produktywność jest kluczowa dla długotrwałego rozwoju gospodarczego i dobrobytu, dlatego wysokie wartości jej wzrostu w Europie Środowo-Wschodniej świadczą o konwergencji z bogatszymi krajami zachodnimi.

Rosnąca produktywność

Polska w 2020 r. znajdowała się na siódmym miejscu od końca spośród 38 członków OECD pod względem produktywności wg niedawnego raportu tej organizacji, więc istnieje znaczące pole do rozwoju. Ważnym czynnikiem determinującym produktywność są zasoby kapitałowe przypadające na obywatela, które w Polsce są mniejsze niż w większości państw regionu.

W raporcie wyszczególniono kilka obszarów, w których poprawa mogłaby wpłynąć pozytywnie na produktywność pracy Polaków: inwestycje w służbę zdrowia, większa dostępność opieki nad dziećmi oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych. Jak wskazano w raporcie, wykorzystanie nowoczesnych technologii przez polskie przedsiębiorstwa jest relatywnie niskie, podobnie jak wydatki na badania i rozwój. Dla polskich przedsiębiorstw potencjalne zyski ze zwiększenia nakładów na rozwój kompetencji cyfrowych należą do najwyższych wśród członków OECD.,

Wzrost płac

 “W 2019 r. polskie firmy wydawały 14 proc. przychodów na płace i pozostałe koszty pracy. Według bazy danych Compnet jest to wartość dość typowa dla państw naszego regionu, ale niższa niż w większości państw rozwiniętych. W Szwajcarii ta wartość wynosi 25 proc., w Niemczech, Francji i Danii ok. 20 proc.

Ten odsetek jest wyższy i rośnie szybciej w sektorach, w których najbardziej zwiększyła się polska produktywność pracy, zwłaszcza w sektorze usług związanych z informacją i komunikacją. Jednocześnie produktywność sektorów gospodarki, w połączeniu z niskimi kosztami pracy, w znacznej mierze tłumaczą komparatywną przewagę niektórych polskich produktów eksportowych. Dla przykładu, w polskim przemyśle samochodowym i maszynowym, odpowiadającym w 2022 r. za 36 proc. polskiego eksportu towarowego, przeciętny koszt pracy wynosi 11 EUR za godzinę, wobec 34 EUR w strefie euro” – napisali analitycy PIE w notatce.

 

/PolskieRadio24.pl/ IAR/ PAP/

 

Zostaw komentarz