98 views 2 min

0

Komentarzy

Polsko-niemiecka współpraca w obszarze kynologii policyjnej

- Sierpień 15, 2018

Polska i Saksońska Policja podpisały w Ambasadzie RP w Berlinie porozumienie w sprawie szkolenia psów tropiących osoby.

7 marca 2018 roku w Ambasadzie RP w Berlinie podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie a Dyrektorem Prezydium Oddziałów Prewencji Policji Saksonii w Lipsku w sprawie szkolenia psów tropiących osoby.

Polską Policję reprezentowała kadra kierownicza Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: Komendant insp. Anna Rosół oraz Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach mł. insp. Marek Hańczuk, a także Oficer Łącznikowy Policji i Radca Ambasady RP w Berlinie mł. insp. Wiesław Gom. W skład delegacji niemieckiej weszli: Dyrektor Prezydium Oddziałów Prewencji Policji w Saksonii Horst Schröder oraz Kierownik Szkoły Psów Służbowych w Naustadt Jens Noack.

Porozumienie szczegółowo określa zakres współpracy, w ramach której strona niemiecka udzieli wsparcia polskiej policji poprzez przeprowadzenie tresury i zaprezentowanie sposobów wykorzystania psów tropiących osoby, a także szkolenia przewodników tego rodzaju psów według założeń mantrailingu. Przedsięwzięcia z tego zakresu będą realizowane przez funkcjonariuszy z Niemiec w latach 2018–2021 na terytorium obu krajów.

Warto przypomnieć, że mantrailing to nowatorska forma tropienia polegająca na pracy tzw. „górnym wiatrem”, tj. podążaniu za indywidualnym zapachem człowieka i zidentyfikowaniu go na końcu śladu. Metoda ta łączy naturalne zdolności psa do wyróżnienia konkretnego zapachu człowieka z całej palety zapachów oraz poruszania się po jego śladzie, od najstarszego do najświeższego. Jest ona zazwyczaj wykorzystywana podczas akcji ratunkowych lub akcji policyjnych do poszukiwania zaginionych osób, a także do tropienia niezidentyfikowanych sprawców przestępstw.

Źródło: Ambasada RP w Berlinie

Zostaw komentarz