86 views 52 sec

0

Komentarzy

Poradnik w PepeTV z Niemiec Minijob urlop chorobowe

- Sierpień 14, 2018

W odcinku trzecim przedstawiłam Państwu najważniejsze i aktualne zasady, jakie obowiązują w ramach Minijobu. Dziś chciałabym tylko przypomnieć, że jest to jedna
z odmian umowy o pracę. Jako umowa o pracę podlega on m.in. regulacjom dotyczącym urlopu. I tak osoba wykonująca Minijob ma tak samo jak pracownik roszczenie o płatny urlop wypoczynkowy. Na podstawie § 3 Bundesurlaubsgesetz
– niemieckiej ustawy o urlopach – każdy pracownik ma prawo do płatnego urlopu
w wysokości co najmniej 4 tygodni w roku, w szczególności do 24 dni roboczych
w przypadku 6 dniowego tygodnia pracy. Jeśli pracownik pracuje rzadziej w tygodniu niż 6 dni, wówczas należy mu odpowiednio zmniejszyć urlop. Oblicza się to
w następujący sposób: liczbę idnywidualnych dni pracy na tydzień należy pomnożyć przez 24 i podzielić przez 6 dni pracy co da nam ilość dni urlopu w roku.
Na przykład pracownikowi, który pracuje tylko 5 dni w tygodniu, przysługuje 20 dni urlopu, nawet jeśli pracuje on łącznie np. tylko 20 godzin w tygodniu. Pracownikowi, który pracuje także 20 godzin w tygodniu, ale wykonuje je w ciągu 2 dni pracy, przysługuje niestety tylko 8 dni urlopu a nie 20 dni.

Poradnik ma charakter informacyjny.
Prowadzi :
Anna Golan, LL.M.
Prawnik polsko-niemiecki
S&G Inkasso Köln
info@sg-inkasso.de

Telewizja Polska
Telewizja Polonijna
Telewizja Internetowa

Zostaw komentarz