50 views 25 sec

0

Komentarzy

Poradnik w PepeTV z Niemiec Polskie tablice rejestracyjne w Niemczech część 2

- Sierpień 14, 2018

Poradnik ma charakter informacyjny.

Poradnik w PepeTV z Niemiec Polskie tablice rejestracyjne w Niemczech część 2
Witam Państwa serdecznie w Pepe TV w naszym nowym programie prawnym, w którym będziemy się zajmować omawianiem konkretnych, aktualnych tematów, które dotyczą Polaków wybierających się do pracy w Niemczech, obywateli polskich pracujących w Niemczech, jak i tych którzy zamieszkują już na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Postaramy się przeanalizować je dla Państwa od strony prawnej i wyjaśnić ich podstawy prawne. Jesteśmy również otwarci na Państwa pytania i problemy, które postaramy się uwzględnić
i omówić w kolejnych odcinkach.

Niemieckie prawo podatkowe (Steuerrecht)
reguluje kiedy jest się zobowiązanym do opłacania na terenie Niemiec podatku, w tym podatku drogowego. Wynika z niego, iż samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi można jeździć w Niemczech przez rok od przekroczenia granicy, tylko w przypadku tymczasowego pobytu, czyli takiego, gdy nasze centrum życiowe nadal pozostaje w Polsce, jak rodzina, dom czy inna praca.

Zostaw komentarz