92 views 50 sec

0

Komentarzy

Powietrze, którym oddychamy/ Luft, die wir atmen

- Maj 24, 2017

Powietrze, którym oddychamy/ Luft, die wir atmen
Rozmowa na temat stanu powietrza w Polsce i w Niemczech/ Ein Gespräch über die Luftqualität in Polen und in Deutschland
z udziałem Prof. dr med. Barbary Hoffmann (Uniwersytet w Düsseldorfie) oraz Dr hab. Michała Krzyżanowskiego (King’s College London)

Teilnehmer: Prof. dr med. Barbara Hoffmann (Universität Düsseldorf) und Dr. habil. Michał Krzyżanowski (Kings College Londoner King’s College),
prowadzenie: Sylvia Sabarth, tłumaczenie: Małgorzata Burek/ Moderation: Sylvia Sabarth, Übersetzung: Malgorzata Burek
w polskim Centrum Kulturalnym przy restauracji Gdanska w Oberhausen/
im polnischen Kulturzentrum und Restaurant Gdańska in Oberhausen
w dniu 02.04.2017./ am 02.04.2017.
Spotkanie z cyklu: „Musimy porozmawiać!“/Veranstaltung in Rahmen der Reihe: „Wir müssen reden!”
Organizowanego przez:/Veranstalter:
Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Kolonia- Bonn/ Deutsch-Polnische Gesellschaft Köln-Bonn e.V.
Stowarzyszenie Mitte 21 e.V., Delaburko Translations/ Mitte 21 e.V., Delaburko Translations
oraz Restrauracja i Polskie Centrum Kulturalne „Gdańska” w Oberhausen/ und Restaurant und polnisches Kulturzentrum „Gdańska“ in Oberhausen,
patronat medialny: Pepe TV/ Übertragung: Pepe TV

Szczególne podziękowania za wspaniała współpracę i pomoc składamy na ręce naszych gospodarzy Restrauracji i Polskiego Centrum Kulturalnego „Gdańska” w Oberhausen./ Wir bedanken uns herzlich bei dem polnischen Kulturzentrum „Gdańska“ in Oberhausen für die Hilfe und Unterstützung.

Zostaw komentarz