165 views 2 min

0

Komentarzy

Praca za granicą. O czym należy pamiętać, by była bezpieczna?

- Czerwiec 30, 2023

Wiele osób decyduje się czasie wakacji na wyjazdy zagraniczne, by pracować. Warto jednak zwrócić uwagę na związane z tym zagrożenia. Należy m.in. pamiętać, że jako pracownikom za granicą, przysługują nam pewne prawa i obowiązki. Zdarzają się, niestety, przypadki nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań pracodawców. Dlatego też do takiego wyjazdu zarobkowego należy się dobrze przygotować i wiedzieć, jak nie stać się ofiarą takich sytuacji i gdzie szukać pomocy, gdy nas one spotkają.

Wyjeżdżając zatem za granicę należy pamiętać o tym, aby: upewnić się, że wybrany pracodawca istnieje (poprosić o adres, numer telefonu).

Sprawdzić, czy pośrednik działa legalnie; uzyskać informację, na jaką pomoc można liczyć ze strony pośrednika w razie niedotrzymania warunków umowy o pracę.

Poprosić o przygotowanie umowy o pracę w języku polskim i przed jej podpisaniem, przeczytać dokument uważnie. W razie niejasności poprosić o wyjaśnienie; sprawdzić ważność swego paszportu.

Zabrać wszelkie potrzebne pozwolenia oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje; ubezpieczyć się, jeżeli nie gwarantuje tego pracodawca (w takiej sytuacji sprawdź przepisy prawa pracy pod kątem obowiązków pracodawcy);

Poprosić pośrednika o pokwitowanie w przypadku przekazania pieniędzy np. na bilet; wykonać kserokopie dokumentów (paszportu, dowodu osobistego, pozwolenia, umowy o pracę, wizy (jeżeli w danym kraju jest wymagana) – i pozostawić je osobom bliskim;

Zostawić osobom bliskim adres i numer telefonu pracodawcy; ustalić z bliskimi częstotliwość kontaktów oraz hasło, które posłuży nam w sytuacji braku możliwości swobodnej rozmowy.

Przed wyjazdem zapoznać się z adresami i numerami telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego planowany jest wyjazd.

źródło: pap, policja.pl

Zostaw komentarz