35 views 3 min

0

Komentarzy

Prezydent podpisał ustawę o fundacji rodzinnej. Umożliwi utrzymywanie biznesu przez pokolenia  

- Luty 9, 2023

 

Podpisana przez prezydenta ustawa o fundacji rodzinnej umożliwi utrzymywanie majątku i biznesu w rodzinie przez pokolenia – podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że fundacja taka pozwoli akumulować polski kapitał i budować silne marki.

“Zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodanie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju na wiele pokoleń.

Fundacja rodzinna ma także za zadanie zaspokajać potrzeby beneficjentów, którzy co do zasady będą członkami rodziny fundatora – choć mogą to być również inne osoby i podmioty (beneficjentem może być sam fundator lub inne osoby fizyczne, a także organizacja pożytku publicznego)” – podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP.

Kolejny krok na rzecz ułatwienia zmian pokoleniowych

 “Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki, dlatego proponujemy im przepisy pozwalające zakładać fundacje rodzinne” – zauważył w komentarzu dla PAP minister technologii i rozwoju Waldemar Buda.

Dodał, że jest to kolejny krok na rzecz ułatwienia zmian pokoleniowych w polskich firmach. “Podpisana przez prezydenta ustawa umożliwi utrzymywanie majątku i biznesu w rodzinie przez pokolenia” – podkreślił minister.

Jak zwrócił uwagę szef MRiT, do budowy silnych przedsiębiorstw niezbędny jest czas. “Fundacja rodzinna będzie stanowiła instrument akumulacji polskiego kapitału i budowy silnych marek nie tylko na rynku krajowym” – ocenił.

“Instytucja fundacji rodzinnej pozwoli budować ład rodzinny i korporacyjny, oddzielając biznes od spraw i konfliktów rodzinnych. Jest więc środkiem do celu – zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia” – zauważyła Semeniuk-Patkowska.

Zgodnie z ustawą fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa szczegółowy cel fundacji rodzinnej w statucie.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do niej nie będzie opodatkowane.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

PAP/IAR/PR24.pl

Zostaw komentarz