100 views 54 sec

0

Komentarzy

Promocja Polski jako organizatora EXPO2022

- Październik 21, 2017

Promocja Polski jako organizatora EXPO2022
W poniedziałek, 23 października br. w Ambasadzie RP w Berlinie odbędzie się spotkanie promujące kandydaturę Polski do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi.

Na zaproszenie Ambasadora Andrzeja Przyłębskiego, Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Miasta Łodzi w spotkaniu udział wezmą Ambasadorowie i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego państw afrykańskich oraz państw akredytowanych w Polsce z siedzibą w Berlinie, które nie mają Ambasad w Warszawie.

Planowany jest także udział Pana dr. Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu z Ministerstwa Rozwoju, Pana Wojciecha Rosickiego, Wiceprezydenta Łodzi oraz posłów na Sejm, członków Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki z jego przewodniczącym Panem Killion Munyama oraz wiceprzewodniczącym Panem Piotrem Pyzik.

Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast – globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie. Łódź jest pionierem działań rewitalizacyjnych w Polsce. Korzystając z cennego dziedzictwa historycznego, unikalnego w skali Polski i Europy, miasto podejmuje starania o przywrócenie do życia zdegradowanych kwartałów śródmiejskich i nadanie nowych funkcji opuszczonym obiektom postindustrialnym.

International EXPO 2022 Łódź Polska ma być pod wieloma względami wyjątkową wystawą. Na tle wystaw organizowanych w przeszłości International EXPO 2022 Łódź Polska będzie unikatowe i nowatorskie.
Źródło: Amdasada RP w Berlinie

Zostaw komentarz