91 views 2 min

0

Komentarzy

Rusza polsko-niemieckie seminarium dla młodych ludzi z Bałkanów Zachodnich „Pojednanie i pamięć”

- Październik 10, 2017


Rusza polsko-niemieckie seminarium dla młodych ludzi z Bałkanów Zachodnich „Pojednanie i pamięć”
Dziś w Krzyżowej rozpoczyna się pierwsze seminarium dla młodzieży z Bałkanów Zachodnich organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami polsko-niemieckiego pojednania z krajami Bałkanów Zachodnich.

Od 9 do 13 października osiemnaścioro studentów i młodych absolwentów z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii będzie przebywać w Krzyżowej i we Wrocławiu, gdzie spotka się z dziesięciorgiem rówieśników z Polski i Niemiec.

Program seminarium będzie obejmował m.in. wizytę w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Groß Rosen, wycieczkę do Görlitz/Zgorzelca, zwiedzanie Wrocławia, wykłady na temat polsko-niemieckiego pojednania oraz prezentację polsko-niemieckiego podręcznika do historii „Europa. Nasza historia”. Seminarium zakończy się uroczystością w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli ambasad krajów Bałkanów Zachodnich.

„Bałkańska szóstka” to kandydaci lub potencjalni kandydaci do członkostwa w UE – negocjacje akcesyjne prowadzą już Czarnogóra i Serbia. Polska i Niemcy wspierają kraje Bałkanów Zachodnich na drodze integracji europejskiej, której ważnym elementem jest także budowanie dobrosąsiedzkich relacji i rozwój współpracy regionalnej.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wydział Prasowy Ambasady Niemiec

Zostaw komentarz