47 views 2 min

0

Komentarzy

Sejm znowelizował Prawo o ruchu drogowym

- Październik 15, 2021

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która zakłada przejęcie od resortu infrastruktury
kompetencji w sprawie wydawania odstępstw od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, przez Transportowy Dozór Techniczny

Za ustawą głosowało 444 posłów, przeciw 1, nikt się nie wstrzymał.

Według wnioskodawców, dzięki przejęciu przez Transportowy Dozór Techniczny kompetencji w sprawie odstępstw,
usprawniona zostanie obsługa obywateli.

Zmiany obejmują także m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach oraz zawężenie
katalogu pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza.

Ponadto dzięki noweli ujednolicone zostaną przepisy dotyczące ograniczników prędkości w pojazdach. Zachowano
obowiązek ich wyposażenia w homologowany ogranicznik prędkości.

Chodzi o obowiązek wyposażenia autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony
i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h.

W projekcie zawężony został katalog pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie
drogomierza. Obowiązek ten nie będzie obejmował m.in. maszyn budowlanych i wózków widłowych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać
w późniejszym terminie.

Czytaj też: Plaga nietrzeźwości na drogach!

PAP/KG

Zostaw komentarz