96 views 3 min

0

Komentarzy

Seminarium nt. problemów polskich pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów

- Styczeń 8, 2018

Seminarium nt. problemów polskich pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów

Szanowni Państwo, Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze zaprasza zainteresowane osoby do udziału w seminarium nt. problemów polskich pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2018 r. (sobota) w godz. 9:00 – 17:00. w siedzibie Ambasady RP w Hadze (Alexanderstraat 25).
Sytuacja polskich pracowników tymczasowych świadczących pracę w Królestwie Niderlandów jest tematem ważnym i aktualnym. Od otwarcia niderlandzkiego rynku pracy upłynęło 10 lat, a przypadki nieprawidłowości z jakimi mieliśmy do czynienia bezpośrednio po roku 2007 nadal nie zanikają. Nadal spotykamy się z nieuczciwymi praktykami miejscowych pracodawców stosowanymi względem Polaków w sferze warunków pracy i płacy. Oczekiwania Polaków względem warunków pracy w Holandii w konfrontacji z miejscową rzeczywistością bywają źródłem frustracji i nierozumień. W związku z czym widzimy konieczność przeanalizowania tematyki sytuacji polskich pracowników na miejscowym rynku pracy w gronie przedstawicieli instytucji w kraju oraz podmiotom zaangażowanych w pracę na rzecz i pomoc Polakom w Holandii. Naszym celem jest omówienie migracji zarobkowej do Holandii na gruncie prawa polskiego, niderlandzkiego oraz unijnego, praw i obowiązków pracownika w Niderlandach, a także kwestii pomocy i współpracy z miejscowymi instytucjami.
Oczekujemy, że wspólna wymiana wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń przyczyni się do wyklarowania aktualnego obrazu sytuacji Polaków pracujących w Niderlandach, ich problemów, potrzeb i oczekiwań.
Do udziału w seminarium zaprosiliśmy ekspertów z Polski m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Ambasady Holandii w Warszawie a także organizacje zajmujące się pomocą pracownikom tymczasowym w Holandii m.in. IDHEM, związki zawodowe FNV, FairWork i inne.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie mailem: haga.konsulat@msz.gov.pl (z podaniem imienia i nazwiska) w terminie do 20 stycznia br. Liczba miejsc jest ograniczona.
Jednocześnie informujemy, że uczestnicy seminarium proszeni są w dniu seminarium o zgłoszenie się z ważnym dokumentem tożsamości.
Do zobaczenia,

Renata Kowalska
Konsul Generalny
Kierownik Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Hadze
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag

Zostaw komentarz