56 views 17 sec

0

Komentarzy

Senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

- Kwiecień 17, 2019

Około 40% narodu polskiego mieszka poza granicami Polski nie posiadając żadnego polskiego dokumentu. Główny wyznacznik polityki rządu Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Poselskiej Komisji Łączności z Polakami za Granicą to integracja narodowa, czyli utrzymywanie związków z Polonią, ludźmi posiadającymi polskie korzenie.

Czym zajmują się komisje? Jakie tworzą programy? W jaki sposób wspomagają środowiska polonijne? W jaki sposób komisje są rozliczane? Jaki jest wpływ komisji na decyzje co do przyjmowania uchodźców w Polsce? Jaki jest stosunek komisji do emigracji polskiej i do problemu uznania Polaków jako mniejszości narodowej w Niemczech? Jakie podejście mają politycy do reparacji wojennych od Niemiec dla Polski? Czemu tak ważne jest, by pamiętać o naszej historii?

Na te pytania odpowiedzą goście redaktor Marleny Kacprzak – Senator Robert Gaweł i Poseł Piotr Pyzik.

#senat#sejm#emigracja#komisja

Zostaw komentarz