140 views 52 sec

0

Komentarzy

Ślady polskie w Paryżu

- Październik 5, 2017

Przekazujemy broszurę, która prezentuje “polskie” miejsca i wątki, na które można natknąć się przemierzając ulice Paryża. Lista jest odzwierciedleniem historycznie bliskich związków łączących Polskę i Francję, a także trwałego śladu pozostawionego przez Polaków na francuskiej ziemi i we francuskiej historii.
Broszura “Ślady polskie w Paryżu” obejmuje w sumie 43 miejsca w Paryżu związane z Polską – czy to poprzez ich funkcję, historyczne wątki, czy też osobę artysty-wykonawcy. Na liście znajdują się placówki RP, kościoły, pomniki upamiętniające wielkich Polaków, polskie groby, ale także… mamut odkryty przez polskiego badacza Konstantego Wołłosowicza na Wyspach Nowosyberyjskich i podarowany paryskiemu Narodowemu Muzeum Historii Naturalnej w 1912 roku.Autorem koncepcji broszury i zawartych w niej zdjęć jest mieszkająca w Paryżu Hanna Zaworonko-Olejniczak, fotograf, reporter i autor licznych albumów i książek pedagogiczno-fotograficznych. Jej dziełem jest między innymi album poświęcony polskim nekropoliom w Paryżu (“Na obcej ziemi”, Fundacja Tres/Regards Multiples, 2011), za pośrednictwem którego autorka chciała pokazać “nie tylko sobie, ale również Francuzom, ile Polacy wnieśli do kultury francuskiej”.

Zachęcamy do korzystania z broszury i odkrywania mniej i bardziej znanych polskich śladów w Paryżu!
Źródło: Ambasada RP w Paryżu
Slady

Zostaw komentarz